Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk – Výmena okien telocvičňa