Inklúzia hrou


Dňa 15. novembra  2018 sa uskutočnilo zábavno –  športové popoludnie Inklúzia hrou. Spoločne sme vytvorili dva zmiešané tímy, ktoré navzájom  súťažili.  Cieľom akcie bolo naučiť deti s mentálnym postihnutím a deti bez mentálneho postihnutia sa spoločne hrať, súťažiť, učiť sa o sebe, navzájom sa chápať. Akcia bola zameraná na  rozvoj  športových, pohybových schopností, na podporu sociálneho začlenenia sa a inkluzívnu hru.