Január 2016


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
150602 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo
605,61 €
04.01.2016
615
potraviny
150603 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava
29,18 €
04.01.2016
262014
poplatok za mobilné siete
150604 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava
187,04 €
04.01.2016
182013
služby pevnej siete 122015 – telekom. služby
160001 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
2 047,52 €
07.01.2016
222015
záloha plynu 012015
160002 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín
660,00 €
07.01.2016
42015
záloha vodného a stočného 012015
150605 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
291,20 €
12.01.2016
služby pevnej siete 122015 – telekom. služby
160003 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo
20,41 €
13.01.2016
62015
internet optic 012015
160004 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina
47,83 €
13.01.2016
762015
doplatok Vybrané Úplné znenia 2015
160005 44353154  Ing. Milada Dutková Ľudovíta Štúra 2045/9 02601 Dolný Kubín
48,00 €
15.01.2016
901
poplatok za seminár
150606 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
1 990,64 €
15.01.2016
222015
vyúčtovanie plyn 2015
150607 36797332  ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava
83,37 €
15.01.2016
22014
vyúčtovanie el. energie 122015
160006 48244619  Marián Kasan – ORAVA AGENCY Vavrečka 322 02901 Námestovo
500,00 €
19.01.2016
1
zhotovenie stránky
160007 31592503  Poradca podnikateľa Martina Rázusa 01001 Žilina
12,46 €
19.01.2016
962015
doplatok Finančný spravodajca
160008 45502625  Peter Kutlák, pk – electron Janka Kráľa 700/30 02901 Námestovo
54,41 €
19.01.2016
3
oprava elektroinštalácie – sklady a šatne
160009 00585441  Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava
46,00 €
20.01.2016
22016
poistné detí na LV
160010 10948007  Vladimír Reguly, IBIS SERVICE Gaštanova 41 01001 Žilina
342,00 €
27.01.2016
5
oprava elektrického varného kotla
160011 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov
238,21 €
28.01.2016
13
OPP, dezinfekčné a hygienické potreby
160012 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov
79,40 €
28.01.2016
14
OPP
160013 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne
23,80 €
28.01.2016
292015
stravovanie
160014 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne
11,00 €
28.01.2016
292015
stravovanie
160015 31602436  Ajfa+avis Klemensova 34 01001 Žilina
49,50 €
28.01.2016
2252015
vyúčtovanie zálohovej faktúry 012015