Karneval so vzácnou návštevou


Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil dňa 18. 2. 2020. Karneval sa niesol v duchu: „Fantázii sa medze nekladú.“, s možnosťou využitia odpadového materiálu pri výrobe masiek. Boli sme príjemne prekvapení a očarení úžasnými nápadmi.

Na karnevale sme privítali vzácnu návštevu – pani ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ktorá spolu s našou pani riaditeľkou PhDr. Ľubicou Glombovou otvorila karneval. Po úvodnom slove nasledovala prezentácia o škole. Počas celého karnevalu nám spríjemňovali atmosféru rozprávkové postavičky Bob a Bobek z klobúka a výborný zabávač DJ Šašo, ktorí postupne predstavovali masky podľa motívu: štyri očné obdobia, kuchári, pravekí ľudia, sovy, klauni, rybičky, počasie, krajina fantázie, mix masiek, panstvo z Oravského hradu a disko archív.  Masky boli prekrásne a očarujúce. Na tvárach detí bolo vidieť radosť i nadšenie. Kuchári z odborného učilišťa nám pripravili vynikajúce pochúťky. Celý karneval sa niesol v duchu dobrej nálady nielen detí a pedagógov, ale aj rodičov. Porota mala veľmi ťažkú úlohu pri vyhodnocovaní. Na záver boli všetky masky odmenené.

Chceme sa srdečne poďakovať za príspevky ZRPŠ a všetkým štedrým sponzorom za pekné dary.

Ďakujeme odbornému učilišťu – našim kuchárom za chutné a príjemné pohostenie.

Ďakujeme pedagógom a všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na príprave karnevalu. Ďakujeme!!