Ľudské práva očami detí


„Ľudské práva očami detí.“

Dňa 21.03.2018 sa v ŠI a ŠKD uskutočnila akcia pod názvom „Ľudské práva očami detí.“ Po úvodnej prezentácii o ľudských právach,  právach detí a ich povinnostiach nasledovala veľmi živá diskusia, do ktorej sa zapájali hlavne staršie deti, ktoré téma veľmi zaujala. Následne boli pre deti pripravené zaujímavé aktivity ako pexeso ľudských práv, práva v balóne, zrkadlo a farebný svet. Všetci sa do pripravených činností aktívne zapájali, každý podľa svojich schopností a možností. Atmosféra počas akcie bola príjemná a nenútená, deťom sa akcia veľmi páčila.