Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz


Žiaci Spojenej školy internátnej  Námestovo sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 6.2. – 10.2.2017 v lyžiarskom stredisku Oravská Polhora.

Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Oravská Polhora. Žiaci boli rozdelení do 3 družstiev. Počas lyžiarskeho výcviku, sme sa v prvom družstve u žiakov zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých lyžiarskych zručností a  techniky lyžovania. V druhom a treťom lyžiarskom družstve sme sa zamerali na získanie základných lyžiarskych schopností, ktoré sme počas lyžiarskeho kurzu postupne zdokonaľovali. Výcvik pozostával zo základných prvkov lyžovania – chôdza, obraty, výstupy, pády, základný zjazdový postoj, zjazd po spádnici, obojstranný prívrat po spádnici, zastavenie v obojstrannom prívrate, oblúky v obojstrannom prívrate. Môžeme spokojne konštatovať, že všetci žiaci zvládli základy lyžiarskeho výcviku. Svoje nadobudnuté, alebo už zdokonalené lyžiarske schopnosti mohli naši žiaci predviesť počas lyžiarskej súťaže, ktorá sa konala dňa 10.2.2016. Následne boli najlepší žiaci po ukončení uvedenej súťaže ohodnotení peknými diplomami a cenami, pričom sa uskutočnilo taktiež celkové vyhodnotenie lyžiarskeho kurzu.