Lyžiarsky výcvikový kurz


Lyžiarsky výcvikový kurz

V dňoch 12. 02. 2018 – 16. 02. 2018 sa 20 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2. ročníka OU SŠI Námestovo zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v Krušetnici.

V rámci kultúrnej a záujmovej činnosti mali žiaci pripravený pestrý a zaujímavý program. Navštívili  Múzeum kávy v Krušetnici, Aquapark v Dolnom Kubíne, chov domácich a lesných zvierat u pána Floreka v Krušetnici, taktiež si zahrali bowling v zariadení Pohoda.

Lyžiarsky výcvik zvládli všetci žiaci, každý podľa svojich schopností a možností. Žiakom sa na LVK veľmi páčilo, boli spokojní a domov si odniesli veľmi príjemné zážitky.