Marec 2015


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
150074 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo 507,82 € 02.03.2015 514 potraviny – ovocie, zelenina
150075 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená 626,66 € 02.03.2015 515 potraviny
150076 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo 134,63 € 02.03.2015 516 potraviny
150077 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen 226,36 € 02.03.2015 519 potraviny
150078 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 55,49 € 02.03.2015 522 potraviny
150079 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 151,53 € 02.03.2015 517 potraviny
150080 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 129,32 € 02.03.2015 518 potraviny
150081 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen 295,39 € 02.03.2015 520 potraviny
150082 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín 331,73 € 02.03.2015 521 potraviny
150083 36797332  ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava 1 500,00 € 02.03.2015 22014 el. energia 32015
150084 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín 660,00 € 02.03.2015 42015 vodné, stočné 32015
150085 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo 159,77 € 02.03.2015 904 materiál na údržbu a OPP
150086 36433721  SK Elspol, s.r.o. Miestneho priemyslu 1085 02901 Námestovo 257,98 € 02.03.2015 18 stropné svietidlá a žiarivky
150087 35014989  Miroslav Turčák, drevovýroba Podbiel č. 313 02742 Podbiel 270,00 € 02.03.2015 26 skriňa v miestnosti č. 39, škola
150088 35848260  ProSolutions, s.r.o. Hroznová 3/A 83101 Bratislava 300,00 € 02.03.2015 40 materiál pre názorné vyučovanie v cšpp – kinetický piesok
150089 36442402  Orava – retail, s.r.o. Seberíniho 2 82103 Bratislava 129,00 € 02.03.2015 39 chladnička 84 l, miestnosť č. 39, škola
150090 13439413   Jiří Mynař – strojírenská výroba Šenovská 597 71700 Ostrava – Bartovice 350,30 € 02.03.2015 38 materiál na údržbu a učebná pomôcka pre žiakov v OU (stolár)
150091 00699438  Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava 29 60,00 € 06.03.2015 45 školenie THP – VO
150092 00585441  Kooperatíva poisťovňa Štefanovičova 4 81623 Bratislava 86,45 € 06.03.2015 92015 poistenie prepravovaných osôb Dacia
150093 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 394,80 € 06.03.2015 132013 služby mobilenej siete 22015
150094 37386638  Ferletjak Peter SNP 578/3 02901 Námestovo 266,21 € 06.03.2015 12 laminátová podlaha, podložky, soklové lišty, plastové kommponenty
150095 36184926  Kerabell Južná trieda 125 04001 Košice 867,50 € 06.03.2015 32 stavebné práce
150096 37906186  Ing. Igor Šparec Kvetná 01313 Rajecké Teplice 990,00 € 06.03.2015 35 spracovanie architektonickej štúdie
150097 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 85,99 € 06.03.2015 182013 služby pevnej siete 22015 – telekom. služby
150098 35763469  Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava 79,91 € 06.03.2015 182013 služby pevnej siete 22015 – telekom. služby
150099 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 3,36 € 06.03.2015 182014 strava 22015
150100 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava 24,53 € 06.03.2015 262014 poplatok za mobilné siete 32015
150101 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava 350,23 € 08.03.2015 132013 služby mobilenej siete 32015
150102 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 16,90 € 12.03.2015 62015 internet 32015
150103 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo 155,18 € 12.03.2015 62015 pripojenie k internetu
150104 41355580  Mgr. Art. Peter Cigaňák Art Shop Lienka Kunstova 413 02943 Zubrohlava 62,02 € 12.03.2015 905 učebné pomôcky
150105 35891726  EXAM testing Vranovská 6 85101 Bratislava 5 62,40 € 12.03.2015 906 predplatné časopisu Dobrá škola
150106 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo 19,94 € 12.03.2015 33 materiál na údržbu (omietka, poter)
150107 33247421  Jozef Garbiar Školská 366 02712 Liesek 53,35 € 12.03.2015 907 materiál na údržbu – zárubňa
150108 35910739  SPP Mlynské nivy 44/b 82511 Bratislava 2 675,00 € 12.03.2015 222014 plyn 32015
150109 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin 156,00 € 17.03.2015 62014 revízia výťahov
150110 46708031  IVOMOS, Ing. Ivan Moravčík Borova 3295/36 01007 Žilina 600,00 € 17.03.2015 292014 odborné služby vo VO
150111 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená 15,40 € 17.03.2015 182014 stravovanie 2/2015
150112 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 44,35 € 17.03.2015 7 aktualizácia knihy VP pre ŠVVZ – ZD
150113 31598901  ATT Veľká Okružná 43 01001 Žilina 235,20 € 17.03.2015 42 oprava telefonnej ústredne
150114 36320439  Daffer, s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza 348,60 € 17.03.2015 43 príspevok na vzdelávanie – deti v HN -UPSVAR
150115 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 100,00 € 17.03.2015 332014 služby BOZP
150116 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel 100,00 € 17.03.2015 322014 služby OPP
150117 46692355  Tableta Mláka 1258 02901 Námestovo 316,41 € 25.03.2015 44 obväzový materiál, lieky, ústne lopatky
150118 35377593  Pavol Vaigant Slnečná 161/5 02901 Námestovo 59,00 € 25.03.2015 47 čistenie keramickej dlažby
150119 00699438  Národný ústav celoživotného vzdelávania Tomášikova 4 82009 Bratislava 29 10,00 € 25.03.2015 52 školenie vedúca ŠJ – VO
150120 36421901  Pyrokomplex Štefánikova 264/30 02901 Námestovo 61,20 € 25.03.2015 37 informatívne označenie PHP
150121 00162957  IVES Čs. armády č. 20 04118 Košice 83,65 € 25.03.2015 22008 údržba programu /upgrade/ WinIBEU na rok 2015/2016
150122 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava 43,56 € 25.03.2015 7 aktualizácia knihy VD s poruchami
150123 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 58,31 € 25.03.2015 142014 príspevok na stravovanie 32015
150124 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne 26,95 € 25.03.2015 142014 príspevok na stravovanie 32015 zo SF
150125 36437506  BORTEX BOBROV, spol. s r.o. Za školou 363 02942 Bobrov 146,18 € 25.03.2015 49 OPP
150126 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 127,50 € 30.03.2015 22013 nájomné 1.Q.2015
150127 00634891  Hornooravská NsP Mieru 549/16 02801 Trstená 131,64 € 30.03.2015 22013 nájomné 1.Q.2015 – služby