Marec 2016


Číslo dokladu Dodávateľ Obnos dokladu s DPH Dátum prijatia Číslo objednávky Číslo zmluvy Text
160065 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen
124,55 €
01.03.2016
524
potraviny
160066 36008338  CHRIEN, spol. s r.o. Lieskovská cesta 13 96001 Zvolen
74,16 €
01.03.2016
527
potraviny
160067 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín
228,20 €
01.03.2016
519
potraviny
160068 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín
225,49 €
01.03.2016
523
potraviny
160069 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín
118,57 €
01.03.2016
526
potraviny
160070 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen
114,22 €
01.03.2016
520
potraviny
160071 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen
151,94 €
01.03.2016
521
potraviny
160072 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen
229,69 €
01.03.2016
525
potraviny
160073 36019208  Inmedia Námestie SNP 11 96001 Zvolen
290,84 €
01.03.2016
528
potraviny
160074 10846042  Ing. Ondrej Jackulík – Pekáreň Jackulík Ružová 22 02901 Námestovo
174,36 €
01.03.2016
518
potraviny
160075 36383554  Mokis Oslobodenia 940 02801 Trstená
729,33 €
01.03.2016
517
232015
potraviny
160076 34419845  Chovancová Mária – Maja Mláka 3/4 02901 Námestovo
1 131,02 €
01.03.2016
516
potraviny
160077 31645704  CBA Verex Vojtaššákova 595 02744 Tvrdošín
10,50 €
01.03.2016
529
potraviny
160078 35743565  MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18 92101 Piešťany
2 037,84 €
01.03.2016
222015
záloha plynu 032015
160079 47542667  Energy Europe, SE Kopčianska 10 85101 Bratislava
1 000,00 €
01.03.2016
12016
záloha el. energie 32016
160080 36672254  Oravská vodárenská spoločnosť Bysterecká 2180 02680 Dolný Kubín
660,00 €
01.03.2016
42015
záloha vodného a stočného 032015
160081 35697270  Orange Prievozská 6/A 82109 Bratislava
21,96 €
04.03.2016
262014
poplatky mobilnej siete
160082 36358207  P-MAL spol s r.o. Miestneho priemyslu 1083 02901 Námestovo
55,72 €
04.03.2016
27
učebné pomôcky pre odbo stolár
160083 36438308  Domatra Miestneho priemyslu 570 02901 Námestovo
123,06 €
04.03.2016
24
materiál na údržbu vo vlastnej réžii
160084 34837078  Miroslav Plaštiak Ul. Veterná 150/19 02901 Námestovo
87,00 €
04.03.2016
8
oprava okna
160085 35763469   Slovak Telekom Kardžičova 10 82513 Bratislava
185,34 €
04.03.2016
182013
poplatok za pevné siete
160086 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo
269,22 €
04.03.2016
25
materiál na údržbu vo vlastnej réžii
160087 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava
43,56 €
15.03.2016
6
aktualizácia knihy Vzdelvávanie detí s poruch.
160088 36399493  DSI DATA s.r.o. Nám. A. Bernoláka 377 02901 Námestovo
20,41 €
15.03.2016
62015
internet optic 032016
160089 37810235  Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Trstená Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená
21,85 €
15.03.2016
452015
stravovanie 022016
160090 36797332  ČEZ Slovensko Gorkého 3 81101 Bratislava
1 569,46 €
15.03.2016
22014
vyúčtovanie el. energie 22016
160091 35763469  Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 81762 Bratislava
329,39 €
15.03.2016
132013
služby mobilnej siete 22016 – telekom. služby
160092 30222281  Technické služby mesta Námestovo Miestneho priemyslu 560 02901 Námestovo
210,49 €
15.03.2016
17
vývoz stavebnéh odpadu
160093 41795261  Klimek Martin Habovka 293 02732 Habovka
44,07 €
15.03.2016
30
pranie posteľnej bielizne
160094 36432849  U-MAX Miestneho priemyslu 1028 02901 Námestovo
41,92 €
15.03.2016
26
materiál pre názorné vyučovanie pre stolárov
160095 31415741  Select s.r.o. Lipová 19 91105 Trrenčín
26,50 €
15.03.2016
32
materiál pre názorné vyučovanie v PŠ
160096 37810219  Základná škola – Školská jedáleň Hviezdoslavova 822/8 02801 Trstená
4,56 €
18.03.2016
452015
stravovanie 022016
160097 35908718  Dr. Josef Raabe Slovensko Štefanovičova 20 81104 Bratislava
42,66 €
18.03.2016
6
aktualizácia knihy Výchovný program pre ŠVVZ
160098 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov
238,20 €
18.03.2016
28
OPP, dezinfekčné potreby
160099 14272377  Ing. Vladimír Petriska BORTEX Nová cesta 363 02942 Bobrov
79,40 €
18.03.2016
36
OPP
160100 36320439  Daffer, s.r.o. Včelárska 1 97101 Prievidza
282,20 €
22.03.2016
38
šk. pomôcky pre deti v HN
160101 14185199  Nina Laciková, Elvila Východná 10 03601 Martin
156,00 €
22.03.2016
62014
revízie výťahov a plošín
160102 14168821  Marián Grígeľ, stavebniny Miestneho priemyslu 02901 Námestovo
360,96 €
22.03.2016
37
materiál na údržbu vo vlastnej réžii
160103 47055031  EM Laser s.r.o. Mútne 469 02963 Mútne
306,24 €
22.03.2016
34
142015
kancelárske potreby ZRŠ
160104 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel
160,00 €
22.03.2016
422015
služby – dohľad nad pracovnými podmienkami 12016 a22016
160105 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel
100,00 €
22.03.2016
442015
služby OPP
160106 40608603  Dušan Pacura 387 02742 Podbiel
100,00 €
22.03.2016
432015
služby BOZP
160107 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne
22,61 €
29.03.2016
292015
stravovanie
160108 37810359  ZŠ s MŠ – ŠJ Mútne Mútne 02963 Mútne
10,45 €
29.03.2016
292015
stravovanie