Mesiac úcty k Panne Márii


Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnila akcia venovaná zábave, oddychu a relaxácii pri príležitosti mesiaca úcty k Panne Márii.

Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia počas pobytu v prírode sa deti školského internátu presunuli ku kaplnke Panny Márie, kde našli prameň vody, ktorý vyviera neďaleko. Taktiež sme sa pomodlili k Panne Márii. Cestu naspäť sme zvolili cez les, kde sme pozorovali jarnú prírodu a nachádzali rôzne rastliny, ktoré sme sa snažili pomenovať a určiť, či sú liečivé. Strávili sme veľmi príjemné popoludnie, prialo nám aj počasie – nerozpršalo sa napriek nepriaznivej predpovedi.

Deťom sa pobyt v prírode páčil, na akcii sa cítili veľmi dobre, aktívne a s radosťou sa zapájali do všetkých aktivít.