Mikuláš


Dňa 6.12. sa v SŠI Námestovo  konala akcia s názvom: Mikuláš. Žiaci  si prichystali pre Mikuláša program a netrpezlivo ho očakávali. Najskôr Mikuláš privítal do špeciálnej materskej školy,  kde našim najmenším rozdal balíčky.  V jedálni školy ho  očakávali aj naše „veselé školáčky“  Alicka a Ľudka, /CVČ/, ktoré nám pomohli privolať  nášho hosťa a program sa mohol začať.  Mohli sme  vidieť rôzne tanečné vystúpenia, recitáciu, spev piesní. Na záver  programu  Mikuláš spolu s anjelom  obdarovali žiakov balíčkami.  Nielen žiaci, ale aj Mikuláš  bol obdarovaný darčekmi, ktoré si žiaci pripravili spolu s vyučujúcimi. Mikuláš sa so žiakmi rozlúčil spoločným fotením.