Mikuláš


V piatok 6. decembra 2019 navštívil aj našu školu svätý Mikuláš s anjelom. Po skupinách sa stretával s natešenými žiakmi, ktorí ho už netrpezlivo očakávali. Malí i veľkí žiaci ho potešili pripravenými básničkami, pesničkami a tančekmi, za čo ich Mikuláš obdaroval balíčkami chutných sladkostí. Pri rozlúčke Mikuláš sľúbil, že rád príde opäť o rok.