Mikuláš


Žiarivý úsmev na tvári, u niektorých malá slzička. Aj takú podobu malo privítanie Mikuláša, ktorý 6. 12. zavítal medzi naše deti. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky či divadielko doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš im za to nadelil hŕbu sladkostí na nadmieru spokojné tak boli obidve strany. Pre Odborné učilište a Praktickú školu si Mikuláš vyhradil triedne návštevy.

Výdatnú pomoc mu pri tejto náročnej činnosti zabezpečili pomocníci – anjel a rodičia žiakov.

Tento deň vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady, ktorá v našej škole panuje a vyvrcholí vianočnými sviatkami.