Mladí športovci


Dňa 27.9.2018 sme organizovali pre deti našej školy športovo zábavné popoludnie pod názvom Mladí športovci. Táto akcia bola zastrešená projektom Mladí športovci – Special olympics, ktorý nám zabezpečil športové pomôcky pre deti. Tie súťažili v tradičných aj netradičných disciplínach. Boli rozdelené do dvoch skupín, jednu tvorili žiaci zapojení do projektu a druhú skupinu tvorili ostatní žiaci. Súťažilo sa v štafetových, prekážkových, rýchlostných disciplínach. Najväčší úspech mala hra s padákom. Deti boli plné energie a nadšenia.  Tešíme sa na ďalšie športové akcie.