Návšteva u lekára v ŠMŠ


Dňa 19. a 20. 11. sa deti v ŠMŠ zúčastnili tematickej akcie „Návšteva u lekára.“ Cieľom bolo upevnenie si nadobudnutých vedomostí  a zručností o ľudskom tele. Deti prejavili veľkú radosť z návštevy lekára a sestry a spolu sa zahrali námetovú hru: Na lekára – ošetrovali bábiky,  podávali lieky, obväzovali si končatiny. Takto si hravou formou zopakovali jednotlivé časti ľudského tela. Na záver sme deti pochválili a spoločne si zatancovali na obľúbenú pieseň „ Moje telo.“