Novinky


Logopédia v ŠMŠ

žiadne komentáre

Obnovenie vyučovania

Vážení rodičia, Oznamujeme rodičom detí Špeciálnej materskej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 02.11.2020. Deti môžu nastúpiť do Špeciálnej materskej školy po splnení podmienok a podpísaní aktuálne platného Vyhlásenia o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf Ďalej oznamujeme rodičom žiakov Špeciálnej základnej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 03.11.2020 v prípravnom až štvrtom ročníku vo všetkých vzdelávacích variantoch. […]

žiadne komentáre

OZNAM

DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE Z dôvodu potvrdených pozitívnych výsledkov Covid – 19 u zamestnancov našej školy bude v termíne od 19.10.2020 do 23.10.2020 prebiehať dištančné vzdelávanie vo všetkých organizačných zložkách školy. Vzdelávanie sa bude realizovať podľa platného plánu a rozvrhu dištančného vzdelávania pre všetky triedy. Do školy všetci žiaci a zamestnanci nastupujú v PONDELOK  26.10.2020. Všetci zamestnanci […]

žiadne komentáre

Vrátenie preplatku za stravu

Vážení rodičia, v prílohe sa nachádza tlačivo (žiadosť), ktoré slúži na vrátenie preplatku stravy vašich detí. Tlačivo si stiahnite, vypíšte a pošlite na adresu školy. V prípade, že písomne nepožiadate o vrátenie preplatku za stravu, ten vám  bude prevedený do nasledujúceho školského roku. V prípade otázok kontaktujte vedúcu šk. jedálne p. Polákovú na t.č. 0915 […]

žiadne komentáre

Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021

Kritériá pre prijímanie žiakov do OU a PrŠ v školskom roku 2020/2021  Plánovaný počet žiakov do I. ročníka OU v školskom roku 2020/2021: Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov 1. Obchodná prevádzka –práce pri príprave jedál 1 7 2. Stavebná výroba – murárske práce 1 7 3. Služby a domáce práce 1 7 4.  […]

žiadne komentáre

Biblia očami detí

Dňa  9. 3. 2020 sa konalo školské kolo výtvarnej súťaže vyhlasovanej Diecéznym katechetickým úradom v Spišskej Kapitule pod názvom Biblia očami detí. Zapojili sa do nej žiaci ŠZŠ, OU a praktickej školy.   Porota následne rozhodla o výsledkoch: Kategória ŠZŠ: miesto Michal Pilarčik miesto Sofia Jančová miesto Šimon Táraj Kategória Praktická škola a B variant: miesto Miladka Zvrťeľová miesto […]

žiadne komentáre

Jarný tábor

Jarný prímestský tábor Cez jarné prázdniny  od 24.2.2020 – 28.2.2020 bolo opäť v centre  veselo. Prebiehal tu jarný prímestský tábor. Tábora sa zúčastnilo 7 detí. Pre deti bol pripravený pestrý program pod názvom Z rozprávky do rozprávky.  Každý deň bol venovaný inej rozprávke. V pondelok  k nám zavítala Červená čiapočka, v utorok Snehulienka a sedem trpaslíkov, v stredu Tri prasiatka, vo štvrtok […]

žiadne komentáre

Pozvánka na DOD

žiadne komentáre

Noc s bibliou

Noc s Bibliou V dňoch 7.2.2020 – 8.2.2020 bolo v škole veselo aj v noci. Uskutočnila sa totiž noc s Bibliou. Zúčastnilo sa jej 19  detí. Pre deti bol pripravený pestrý program pod názvom „Objavujeme biblické mestá“. Každé mesto malo pre deti pripravené úlohy, ktoré  preverili  nielen vedomosti  detí, ale aj ich zručnosti. Po ich splnení čakala deti […]

žiadne komentáre

Karneval so vzácnou návštevou

Tohtoročný karneval sa na našej škole uskutočnil dňa 18. 2. 2020. Karneval sa niesol v duchu: „Fantázii sa medze nekladú.“, s možnosťou využitia odpadového materiálu pri výrobe masiek. Boli sme príjemne prekvapení a očarení úžasnými nápadmi. Na karnevale sme privítali vzácnu návštevu – pani ministerku školstva JUDr. Mgr. Martinu Lubyovú, PhD., ktorá spolu s našou pani riaditeľkou PhDr. Ľubicou […]

žiadne komentáre

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik V dňoch 10. 02. – 14. 02. 2020 sa 19 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2.ročníka OU SŠI Námestovo zúčastnilo lyžiarskeho výcviku v lyžiarskom stredisku na Slanej Vode. Počas týždenného pobytu na lyžiarskom výcviku sa naučili lyžovať všetci žiaci. Niektorým to šlo rýchlejšie, hlavne žiakom, ktorí už absolvovali lyžiarsky výcvik v 7. ročníku, iným zas […]

žiadne komentáre

Zimné účelové hry, didaktické hry na snehu

Zimné účelové, didaktické hry na snehu Dňa 7. februára sme v našej škole využili čarovné zimné počasie, hlavne milú nádielku snehu od „Perinbabky“ a časť dopoludnia sme sa venovali zimným športom v našom školskom areáli. V prvom rade žiaci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri zimných športoch. Prezentáciou – Zimné športy si žiaci preopakovali nadobudnuté poznatky o športoch, […]

žiadne komentáre

Novoročná kapustnica v OU a PrŠ

Stretnutie po prázdninách Pri spoločnom stretnutí po prázdninách sa dňa 17.01 2020 vonkajšie priestory našej školy zaplnili smiechom, hudbou, priateľskou atmosférou a výbornou  Novoročnou kapustnicou. Samozrejme nechýbal nealkoholický punč, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou Nového roka. Takto sme vstúpili do roka 2020 s novými myšlienkami a cieľmi spolu s kolegami a žiakmi odborného učilištia a praktickej školy. V tomto čase sme si želali […]

žiadne komentáre

Vianočná besiedka ŠI

Na školskom internáte sa 19.12.2019 uskutočnila vianočná besiedka. Príprava na posedenie pri stromčeku prebiehala počas predvianočného obdobia nácvikom krátkeho programu a zhotovovaním darčekov pre pozvaných hostí. Na posedenie prijali pozvanie p. riaditeľka, p. zástupkyňa a boli pozvané aj členky hnutia Modlitby matiek, s ktorými sme vytvorili  modlitbové spoločenstvo. Pred večerou všetci  pozvaní dostali na čelo medom znak kríža, […]

žiadne komentáre

Vianočné tradície a trhy

Vianočné tradície a trhy V dňoch 10.12.2019 – 11.12.2019 sa uskutočnila celoškolská akcia Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti žiakov, prezentáciu a predaj vytvorených výrobkov s vianočnou tematikou. Prvý deň 10.12.2019 boli tvorivé dielne, na ktorých žiaci pod vedením triednych učiteľov rozvíjali svoju tvorivosť a vytvárali vianočné dekorácie a rôzne darčekové predmety. Druhý deň 11.12.2019 sa konali Vianočné trhy, […]

žiadne komentáre

Mikuláš

V piatok 6. decembra 2019 navštívil aj našu školu svätý Mikuláš s anjelom. Po skupinách sa stretával s natešenými žiakmi, ktorí ho už netrpezlivo očakávali. Malí i veľkí žiaci ho potešili pripravenými básničkami, pesničkami a tančekmi, za čo ich Mikuláš obdaroval balíčkami chutných sladkostí. Pri rozlúčke Mikuláš sľúbil, že rád príde opäť o rok.

žiadne komentáre

Pozvánka na vianočné trhy

žiadne komentáre

Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál

Dňa 7.11. 2019 sa uskutočnila Celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore 6491 G 01 Obchodná prevádzka – práca pri príprave jedál .                          Súťaže sa zúčastnilo 14 škôl:   OU Prievidza, OU Hlohovec, OU Bratislava, OU Nová Ves nad Žitavou, OU Kysucké Nové Mesto, OU Martin, OU Prešov, OU Želovce, OU Kremnica, OU Mojmírovce, OU […]

žiadne komentáre

Život v našej škôlke

#gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Medzinárodný divadelný festival “Setkání” v Brne

„Setkání “  Brno 2019 V dňoch 4. a 5. novembra  2019  sa  vybraní žiaci Praktickej školy a OU zúčastnili medzinárodného divadelného festivalu žiakov Praktických škôl „SETKÁNÍ“, ktorý organizovala priateľská špeciálna škola IBSENKA v Brne. Po svedomitej a intenzívnej hereckej príprave si v pondelok 4. novembra  naši nádejní herci pobalili do žltého mikrobusu kostýmy, kulisy a všetku svoju odvahu  a vyštartovali spoznávať svet. Cesta bola […]

žiadne komentáre

Pietna spomienka na zosnulých

Pietna spomienka na zosnulých V čase pred „dušičkovými“ sviatkami sme s deťmi vyrábali venčeky na hroby zosnulých z prírodných a odpadových materiálov. Deti sa snažili využiť vlastnú tvorivosť a zručnosť. Dňa 6.11.2019 sme navštívili miestny cintorín s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne vyrobenými vencami z prírodného materiálu sme ozdobili miesta ich posledného odpočinku. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

žiadne komentáre

Jesenné minitrhy

Jesenné minitrhy Dňa 24.10.2019 sa  aj tento rok uskutočnila akcia Praktickej školy v Námestove venovaná výrobe a predaju dekorácií na hroby zosnulých. Jej cieľom bolo rozvíjanie finančnej gramotnosti u žiakov praktickej školy, ako aj pestovať kladný vzťah k prírode, posilniť povedomie o využívaní odpadového materiálu a prírodnín pri príležitosti „Dušičkových“ sviatkov. Žiaci sa venovali výrobe „dušičkových“ dekorácií z odpadového materiálu, ako […]

žiadne komentáre

Poľovník v našej škole

Dňa 27.9.2019 sa v Centre voľného času sa konala beseda s poľovníkom. Pán Kristofčák nás oboznámil s divoko žijúcou zverou, ktorá žije v našej voľnej prírode. Dozvedeli sa veľa zaujímavých informácií o živote jeleňov, srniek, divých svíň a iných voľne žijúcich zvieratách.    Mali sme aj ukážku ručania na rohu, ktorá sa používa počas vábenia zvery v ruji. Naši zverenci si to mali […]

žiadne komentáre

Dr. Klaun

DR.KLAUN Dňa 22.10.2019 sa uskutočnilo predstavenie pre všetkých žiakov Spojenej školy internátnej pod názvom Klaunove snívanie. Dr.Klaun predviedol našim žiakom snívanie, ktoré bolo spojené s pantonímou a doplnené výbornou hudbou. Do svojho predstavenia zapojil aj iniciatívnych žiakov rôznej vekovej kategórie. Dr.Klaunovi ďakujeme za krásny umelecký zážitok a prajeme mu veľa šťastia.

žiadne komentáre

Stretnutie s rybárom

Stretnutie s rybárom Dňa 21.10.2019 sa konala akcia stretnutie s rybárom. Oboznámil nás s druhmi rýb žijúcich v našich vodách ( pstruh potočný, pstruh dúhový, kapor, hlavatka, šťuka a zubáč), v akých vodách žijú a každú nám podrobne opísal. Potom nás oboznámil s rybárskou výstrojou, spôsobom a technikou lovu týchto rýb. Naša mládež mala veľa otázok, na ktoré im náš rybár odpovedal a mali možnosť […]

žiadne komentáre

Jesenné čarovanie

Jesenné čarovanie Dňa 14.10.2019 v Centre voľného času sme sa spoločne stretli pri jesennom čarovaní. Každý  žiak si našiel aktivitu, pri ktorej využil svoje tvorivé schopnosti. Jedna skupinka žiakov pracovala s prírodným materiálom – drevom a slamou, z ktorých „vyčarovali“ pekných strašiakov. Ďalšia pracovala s balónmi a papierom, z ktorých vznikli rôznofarebné tekvice a posledná skupina vytvárala z lístia sovy. Žiaci boli […]

žiadne komentáre

Zdravie z Oravy

Deň zdravej výživy – „ZDRAVIE  Z ORAVY“ V dňoch 16. a 17. októbra sa uskutočnila celoškolská akcia, ktorej hlavným cieľom bolo zamyslieť sa nad správnou výživou a zdravým životným  štýlom. Rozhodli  sme sa  nepodľahnúť  čaru ochutnávania zdravých dobrôt od výmyslu sveta a podujali sme sa  teoreticky aj prakticky  poobracať zo všetkých strán zdravé potraviny, ktoré sú charakteristické pre našu  Oravu. […]

žiadne komentáre

Diskotéka v CVČ

Otvorenie krúžkovej činnosti  v CVČ -Diskotéka Dňa  16.9.2018 sme otvorili krúžkovú činnosť v Centre voľného času  a to Diskotékou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy. Po oboznámení s krúžkovou činnosťou sa deti zapojili do tanečných hier a súťaží. Prišli  k nám aj  tanečnice z minuloročných krúžkov , ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenia. Nechýbala aj výuka tanečných krokov, ktoré skúšali nielen […]

žiadne komentáre

Zmena odhlasovania stravy v školskej jedálni

Odhlasovanie a prihlasovanie stravy v školskej jedálni od 11.9.2019 telefonicky na číslach: 043/5507925, 0915831495.    

žiadne komentáre

Letné tábory v CVČ: Šporťáčik, Čáry – máry

Aj cez letné prázdniny bolo v Centre voľného času veselo. Prebiehali tu dva letné tábory: ŠPORŤÁČIK  1.7.2019 – 4.7.2017, ktorý bol zameraný na pohybové aktivity, štafety,  turnaje v tradičných aj netradičných športoch. Spoločne sme sa zabávali, športovali, hľadali poklad . Navštívili sme aj Kinderland a v závere týždňa nechýbala opekačka. ČÁRY – MÁRY 26.8.2019 -30.8.2019 bol určený pre deti, […]

žiadne komentáre

Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020

Pozvánka Spojená škola internátna v Námestove, zastúpená PhDr. Ľubicou Glombovou, Vás pozýva na slávnostné zahájenie nového školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa 02.09.2019 /pondelok/ o 09:15 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej v Námestove /telocvičňa školy/.

žiadne komentáre

Slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019

žiadne komentáre

Školské výlety 2018/2019

Dňa 13. 6. 2019 žiaci A variantu  navštívili Obrovo, prekrásne miesto v Čutkovskej doline, kde na deti čakali animátori a za ich asistencie si žiaci vyskúšali lukostreľbu, spoločne skladali veľkorozmerné puzzle, hrali pexeso, človeče, dámu, zdolávali prekážky, šplhali, liezli, spúšťali sa na lanovej dráhe, skákali na trampolínach, ale aj pomáhali obrom riešiť rôzne úlohy, chytať ryby a […]

žiadne komentáre

Slnko v duši

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval už 14. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši. Výstava je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Svoje práce na výstave prezentujú aj žiaci našej školy. Srdečne Vás na ňu pozývame v dňoch od 19.6. 2019 do 6.9. 2019.

žiadne komentáre

Novinky v škôlke – Včielky

#gallery-2 { margin: auto; } #gallery-2 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-2 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-2 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Deň detí 2019

Tradične ako každý rok sa nám o skvelé prežitie Dňa detí postarali záchranári z Orava rescue systém. Tento deň sme sa mohli aj my zúčastniť na ich práci, ktorá je pre všetkých potrebná a obdivuhodná. Mali sme možnosť vidieť zásah hasičov pri požiari, prácu potápačov a záchranárskeho psíka. Užili sme si jazdu na štvorkolkách, plavbu na záchranárskom člne, […]

žiadne komentáre

Beseda o včelách

Dňa 22.5.2018 sa v Centre voľného času konala   Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava .Vymyslela pre nás rôzne edukačné aktivity , pri ktorých sme sa hravou formou veľa  dozvedeli o živote  včiel. Z našich žiakov sa  postupne stali včielky – trúdy ba aj robotnice,  a z našej triedy veľký bzučiaci […]

žiadne komentáre

Husľový kľúčik

Dňa 29.5.2019 sa žiaci Dominika Tarkuličová 9.A, Tomáš Tóth 1.A a Daniela Kováčová 9.A zúčastnili celoslovenskej speváckej súťaže Husľový kľúčik pod záštitou Spojenej školy, Dolinského, Bratislava. Žiaci súťažili v kategórii starších a mladších žiakov s vlastným výberom piesní. Porota ich hodnotila v zložení: Michal Hudák, Robo Opatovský a Anabela Mollová. Žiaci si priniesli so sebou zážitky, skúsenosti, stretnutia a hlavné nové priateľstvá. […]

žiadne komentáre

Deň rodiny a školy

#gallery-3 { margin: auto; } #gallery-3 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-3 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-3 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Divadlo Clipperton

#gallery-4 { margin: auto; } #gallery-4 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-4 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-4 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Ako plynie čas v triede Lienok

#gallery-5 { margin: auto; } #gallery-5 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-5 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-5 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Mesiac úcty k Panne Márii

Dňa 20. mája 2019 sa uskutočnila akcia venovaná zábave, oddychu a relaxácii pri príležitosti mesiaca úcty k Panne Márii. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia počas pobytu v prírode sa deti školského internátu presunuli ku kaplnke Panny Márie, kde našli prameň vody, ktorý vyviera neďaleko. Taktiež sme sa pomodlili k Panne Márii. Cestu naspäť sme zvolili cez les, kde […]

žiadne komentáre

CELOSLOVENSKÁ SÚŤAŽ ZRUČNOSTI ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Dňa 15. mája 2019 sa uskutočnila celoslovenská súťaž zručnosti a odborných vedomostí v učebnom odbore Služby a domáce práce. Súťaž sa konala v priestoroch Odborného učilišťa Liptovský Mikuláš. Našu školu  reprezentovali žiačky I. a II. SD triedy Katarína Murcinová a Lenka Kucharičová. Na začiatku nás privítala  a oboznámila s priebehom súťaže pani riaditeľka OU Mgr. Tatiana Perdeková. Žiaci súťažili vo […]

žiadne komentáre

Odborné učilište – výsledky z prijímacích pohovorov

Súhrnné výsledky z prijímacích pohovorov zo dňa 13.5.2019 Kód žiaka Body -SJ Body – MAT Body-pr.časť Body spolu Prijatý – P Neprijatý – N Max.20/min.10 Max.20/min.10 Max.40/min.20 Max.80/min.40 05 10 16 39 65 P 06 19 15,5 33 67,5 P 07 13 18,5 38 69,5 P 08 20 20 30 70 P 09 13 19 37 […]

žiadne komentáre

Deň rodiny a školy

žiadne komentáre

Ranené vtáčatá, Gaňova Tarnava 2019

Dňa 26.3.2019 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo oblastnej súťaže v recitácii poézie a prózy v Ružomberku. Šimon Taraj, Rebecca Čerbáková, Dominika Tarkuličová, Natália Sekerášová a Daniela Kováčová sa snažili obstáť v silnej konkurencii svojich rovesníkov z oravských a liptovských špeciálnych škôl a divákom aj porote predviedli vydarené vystúpenie. Žiačka Dominika Tarkuličová z 9.A triedy bola úspešná v próze a získala 3. miesto. Diplom za 2. […]

žiadne komentáre

Stavanie mája v našej škole

#gallery-6 { margin: auto; } #gallery-6 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-6 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-6 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Prijímacie skúšky v OU

Harmonogram prijímacích skúšok Termín: 13. a 16. mája 2019 (pondelok, štvrtok) Priebeh: 7.45 – 8.00 hod. usmernenie rodičov a žiakov 8.15 – 9.45 hod. 9.45 – 10.00 hod. 10.00 – 12.00 hod. písomná časť SJL, MAT prestávka preverovanie manuálnych zručností v danom odbore 12.30 hod. zasadnutie prijímacej komisie (dĺžka prijímacej skúšky závisí od počtu prihlásených uchádzačov) […]

žiadne komentáre

Veľkonočné tradície

Veľkonočné tradície Vítanie jarného obdobia sa v našej škole už tradične spája s celoškolskou akciou Veľkonočné tradície. V rámci hodín PNV, VYV a Odborného výcviku a krúžkov podporenývch z Nadácie Volkswagen Slovakia “Mladí majstri” žiaci zhotovovali výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, ktoré niesli jednu tému – Jar a tradície Veľkej noci, zároveň prebiehali tvorivé dielne, […]

žiadne komentáre

Prihláška do ŠMŠ

Cestne vyhlasenie_ vyhlasenie zakonnych zastupcov Prijatie do ŠMŠ_prihlaska

žiadne komentáre

„Rozsvieťme na modro“

Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa aj Spojená škola internátna v Námestove pripojila k celosvetovej kampani „Rozsvieťme na modro“. Žiaci s pedagógmi sa obliekli do modrých tričiek a spoločne v sprievode navštevovali jednotlivé triedy, kde rozdávali  modré stužky a modré balóny. Prostriedkom upozorňovania na  problémy súvisiace s autizmom sa stala modrá farba, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Práve […]

žiadne komentáre

Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka na školský rok 2019/2020

žiadne komentáre

Deň otvorených dverí 2019

žiadne komentáre

Hviezdoslavov Kubín

žiadne komentáre

Február v ŠMŠ – včielky

#gallery-7 { margin: auto; } #gallery-7 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-7 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-7 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Popoludnie s rozprávkou

Dňa 15.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci si vypočuli viaceré rozprávky v podaní pani vychovávateliek a následne sa pokúšali o jednoduchú reprodukciu. Snažili sa rozvíjať komunikačné zručnosti odpoveďami na všetečné otázky pani vychovávateliek. Potom deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy podľa svojho výberu – mohli si vybrať z viacerých rozprávok svoju najobľúbenejšiu. Popoludnie ukončili spoločnou prácou, […]

žiadne komentáre

Divadlo Portál

Dňa 26. 2. 2019  do našej školy zavítalo prešovské divadlo Portál s „ Čarovným hrncom“, z ktorého sa sypali rozprávky O červenej čiapočke, Perníkovej chalúpke a o Snehulienke a siedmich trpaslíkoch.  V rozprávke boli deti aktívne zapojené a stali sa z nich trpaslíci. Ostatné deti sa zapojili spevom, potleskom a odpoveďami na otázky  z rozprávok, ktoré vysypal čarovný hrniec. Ďakujeme za krásne predstavenie  a tešíme sa […]

žiadne komentáre

Jarný prímestský tábor 2019

Jarný prímestský tábor Cez jarné prázdniny  od 4.3.2019 – 8.3.2019 bolo opäť v centre  veselo. Prebiehal tu jarný prímestský tábor. Tábora sa zúčastnilo 7 detí. Pre deti bol pripravený pestrý program pod názvom Z rozprávky do rozprávky.  Každý deň bol venovaný inej rozprávke . V pondelok  k nám zavítala Červená čiapočka , v utorok Snehulienka a sedem trpaslíkov, v stredu Tri prasiatka […]

žiadne komentáre

Bublinkový karneval

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa zmenila naša škola na miesto plné zábavy, smiechu a radosti. Dňa 27. 2. 2019 sa konal  karneval. A že to nebol obyčajný karneval, sa presvedčili všetci účinkujúci. Celá miestnosť sa premenila na rozprávkovo-bublinkové kráľovstvo. O obrovské množstvo bubliniek sa postaral náš Hokus-pokus bublinkátor. Deti sa v bublinkovej rozprávke […]

žiadne komentáre

Noc s Bibliou

15.2. 2019 v podvečerných hodinách sme sa stretli, aby sme spolu strávili Noc s Bibliou. Začali sme sv. omšou v netradičnom priestore, v zborovni školy, ktorú pre nás odslúžil salezián don Jožko.  Potom nás čakala spoločná večera z dobrôt, ktoré  sme si priniesli. Po večeri sme sa započúvali do biblického príbehu o Rút a Noemi. A čakali nás […]

žiadne komentáre

Hry na snehu

 Hry na snehu pre žiakov SŠI Námestovo Dňa 7. februára sme zamenili školské učebnice za sánky a pohyb na čerstvom vzduchu. Žiaci boli poučení o bezpečnosti na svahu a o prvej pomoci v prípade úrazu. Pobyt  vonku sme si užili spúšťaním a vytváraním anjelov a srdiečok zo snehu. Pre žiakov C variantu  vyučovanie začalo motivačným rozhovorom  o športoch a aktivitách detí počas […]

žiadne komentáre

Pyžamová párty

Dňa 30.1.2019 sa v Centre voľného času uskutočnila  akcia Pyžamová party. Tejto party sa zúčastnili deti z internátu. Podmienkou účasti bol vstup v pyžamách. Deti sa zabávali, súťažili, tancovali. Nechýbal stoličkový tanec,  tanečná hra sochy, aj tanec s balónmi. Na záver sme pripravili relaxačné aktivity. Akcia sa deťom páčila, všetci sa tešíme na ďalšiu spoločnú akciu.

žiadne komentáre

Dr.Klaun

#gallery-8 { margin: auto; } #gallery-8 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-8 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-8 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Kinderland

Ďakujeme za sponzorský dar zábavnému centru Kinderland, v ktorom nám dňa 8. februára 2019 spestril deň zážitkom a zábavou. Deti mali možnosť zaplávať si v guľôčkovom bazéne, liezť po gumenej pavučine, vyskúšať si tobogán, šplhať sa po vysokej veži.

žiadne komentáre

Hry na snehu ŠMŠ, AUT

Zimné športy – hry na snehu Dňa 7.2.2019 sa uskutočnila akcia z názvom Zimné hry – hry na snehu. Hier sa zúčastnili ŠMŠ a ZŠ autisti. Pre deti boli pripravené súťažné disciplíny : prenášanie snehu, hod snehovou guľou na cieľ, maľovanie na sneh, beh do kopca a hľadanie drievok. Po skončení súťažných disciplín boli deti ocenené za […]

žiadne komentáre

Január včielky

#gallery-9 { margin: auto; } #gallery-9 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-9 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-9 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Slávik

Dňa 31.1.2019 sa konalo školské kolo v speváckej súťaži Slávik 2019. V úvode sa žiaci rozcvičili v dychových, hlasových a artikulačných rozcvičkách. Predstavila sa porota v zložení: Mgr. A.Sumegová, Mgr. V. Polhorská a PhDr. PaedDr. Z. Zátopková. Na začiatku nás povzbudili naši najmenší slávici zo špeciálnej materskej školy pod vedením Mgr. P. Parižovej a Mgr. Z. Kompanovej- Bolekovej , ktorí vystúpili […]

žiadne komentáre

Ľudské práva očami detí

Práva a povinnosti očami detí Každý človek by mal poznať základné ľudské práva a práva detí. Žiaci A variantu ich poznávali prostredníctvom zaujímavých aktivít a inovatívnych metód. Sledovaním prezentácie a besedovaním o téme sa dozvedeli, aké sú práva detí, aké povinnosti z nich vyplývajú. Spoločne sme sledovali krátke filmy, ktoré poukázali aj na nežiaduce následky porušovania práv dieťaťa. Žiaci debatovali, vyjadrovali […]

žiadne komentáre

Lyžiarsky výcvik

Lyžiarsky výcvik V dňoch 21.01.2019 – 25.01.2019 sa uskutočnil lyžiarsky výcvik v lyžiarskom stredisku v Krušetnici, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2. ročníka OU SŠI v Námestove. Z hľadiska praktickej výučby boli žiaci veľmi aktívni a snaživí. Lyžiarsky výcvik zvládli všetci, každý podľa svojich schopností a možností. Počas teoretickej výučby si žiaci osvojili poznatky […]

žiadne komentáre

Zimné radovánky

Akcia Zimné radovánky sa konala dňa 23.1.2019. Do akcie boli zapojené deti zo školských klubov a z internátu. Skupina nechodiacich detí bola v klubovni, kde si vyrábali krásnych snehuliakov rôznymi technikami a vymaľovávali si maľovanky na tému: zimné športové hry. Ostatné deti mali pripravené športové aktivity von. Počasie nám prialo a deťom neprekážal ani mráz, ktorý ich štípal na […]

žiadne komentáre

December v ŠMŠ – včielky

#gallery-10 { margin: auto; } #gallery-10 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-10 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-10 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

December v ŠMŠ – sovičky

#gallery-11 { margin: auto; } #gallery-11 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-11 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-11 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

December v ŠMŠ – lienky

#gallery-12 { margin: auto; } #gallery-12 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-12 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-12 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočná besiedka

#gallery-13 { margin: auto; } #gallery-13 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-13 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-13 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočné prianie

žiadne komentáre

Vianočné tradície 2018

V dňoch 17. –  18.12. 2018 sa uskutočnila celoškolská akcia  Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti  žiakov a prezentáciu vytvorených  výrobkov s vianočnou tematikou. Prvý deň – 17. 12. bol venovaný tvorivým dielňam, na ktorých  žiaci pod vedením triednych učiteľov  rozvíjali svoju tvorivosť a vytvárali vianočné dekorácie a drobné darčekové predmety. Druhý deň – 18. 12. 2018 […]

žiadne komentáre

Vianočná svätá omša

#gallery-14 { margin: auto; } #gallery-14 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-14 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-14 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočné tvorivé dielne AUT

#gallery-15 { margin: auto; } #gallery-15 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-15 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-15 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ bty bty rbthdr btr dav bty bty dav dav bty
žiadne komentáre

Unifikovaný futbal krajín V4 Púchov

Dňa 6.12.2018 – 7.12.2018 sme sa zapojili do Vianočného turnaja v unifikovanom futbale krajín V4 v Púchove. Okrem nášho družstva tam bolo deväť futbalových tímov – Bytča, Košice, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Púchov, Vtáčkovce, Považská Bystrica, ale aj družstvo z Maďarska. Najskôr sme hrali zaraďovacie zápasy. Podľa výsledkov sa družstvá rozdelili do dvoch divízií A,B. Naši hrali v […]

žiadne komentáre

Mikuláš

#gallery-16 { margin: auto; } #gallery-16 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-16 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-16 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pozvánka na vianočné trhy

žiadne komentáre

Cisárove nové šaty

#gallery-17 { margin: auto; } #gallery-17 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-17 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-17 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Inklúzia hrou

Dňa 15. novembra  2018 sa uskutočnilo zábavno –  športové popoludnie Inklúzia hrou. Spoločne sme vytvorili dva zmiešané tímy, ktoré navzájom  súťažili.  Cieľom akcie bolo naučiť deti s mentálnym postihnutím a deti bez mentálneho postihnutia sa spoločne hrať, súťažiť, učiť sa o sebe, navzájom sa chápať. Akcia bola zameraná na  rozvoj  športových, pohybových schopností, na podporu sociálneho začlenenia sa […]

žiadne komentáre

Návšteva u lekára v ŠMŠ

Dňa 19. a 20. 11. sa deti v ŠMŠ zúčastnili tematickej akcie „Návšteva u lekára.“ Cieľom bolo upevnenie si nadobudnutých vedomostí  a zručností o ľudskom tele. Deti prejavili veľkú radosť z návštevy lekára a sestry a spolu sa zahrali námetovú hru: Na lekára – ošetrovali bábiky,  podávali lieky, obväzovali si končatiny. Takto si hravou formou zopakovali jednotlivé časti ľudského tela. Na záver […]

žiadne komentáre

Majster Palacinka

Dňa 6.11. 2018 sa v priestoroch jedálne Spojenej školy v Ružomberku uskutočnila celoslovenská súťaž Majster Palacinka. Našu školu zastupovala Mgr. Katarína Kubinová so žiakmi z 1. KU Simona Repková a Janka Odumorková. Informácie  k priebehu a hodnoteniu súťaže : Prezentácia súťažiacich od 8:00 do 9:00hod. Zahájenie súťaže o 9:00 hod. 90-100 bodov Zlaté pásmo 76-89 bodov Strieborné pásmo […]

žiadne komentáre

Pietna spomienka za zosnulých

Pietna spomienka za zosnulých ŠI a ŠKD  Dňa 5.11.2018 sme vyrábali vence z prírodného materiálu. Využívali sme svoju fantáziu a tvorivosť. Popri práci sme sa rozprávali o Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Následne sme počas vychádzky navštívili miestny cintorín  s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne sme ozdobili miesta posledného odpočinku, najmä opustené hroby. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu […]

žiadne komentáre

Divadlo Clipperton

Dňa 26. 10. 2018 na našu školu zavítali herci z divadla Clipperton z Banskej Bystrice. Medzi naše deti priniesli smiech a dobrú náladu. Zahrali nám rozprávku o tom, ako sa stal z obuvníka zbojník Rumcajs, ktorý prekonal trojhlavého draka a spoznal sa so „švárnou dievčinou“ Mankou. Hercom veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

žiadne komentáre

Október v ŠMŠ – Sovičky

#gallery-18 { margin: auto; } #gallery-18 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-18 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-18 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Október v ŠMŠ – Včielky

Takto pracujeme v októbri:

žiadne komentáre

Šarkaniáda v ŠMŠ

Dňa 15.10.2018 bola vyhlásená Šarkaniáda, do ktorej sa mali zapojiť deti spolu so svojími rodičmi. Šarkaniáda trvala do 25.10.2018. Úlohu detí a rodičov bolo vyrobiť spoločne šarkana, kde sa fantázií medze nekládli. Do Šarkaniády sa zapojilo 11 detí. Rodičia spolu s deťmi vytvorili pekné šarkany, za ktoré bol každý ocenený diplomom za ich snahu, námahu, kreativitu a hlavne […]

žiadne komentáre

Exkurzia I.SD

Žiaci I.SD sa oboznámili s procesom výroby odevov. Získavali poznatky z oddeľovacieho procesu,  videli zakreslenie  strihovej polohy odevných výrobkov, nakladanie odevného materiálu-vytvorenie nálože, presný výrez výrobkov na pasovej píle. V spojovacom procese získavali vedomosti o strojovom vybavení dielne videli špeciálne stroje na vyšívanie konfekčných dierok, prišívanie gombíkov, stroj na podlepovanie odevov, žehliacu techniku. Oboznámili sa o postupe a montáži výrobku, zošívaní […]

žiadne komentáre

September v šmš – sovičky

#gallery-19 { margin: auto; } #gallery-19 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-19 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-19 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

September v šmš – lienky

#gallery-20 { margin: auto; } #gallery-20 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-20 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-20 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Deň výživy – tvorivé dielne C variant

žiadne komentáre

Deň zdravej výživy

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY  15.-16.-17.10. 2018 Dňa 16.10.2018 bol medzinárodný deň zdravej výživy. Naša škola sa aj v tomto školskom roku zapojila tvorivými dielňami v termíne  15.-1.16.-17. 10.2018 , počas ktorých si v rámci  jednotlivých variantov prispôsobili pedagógovia pre žiakov tvorivé  aktivity k téme „JESEŇ PANI BOHATÁ”. Vyvrcholením akcie bola prezentácia všelijakých pestrých a zdravých dobrôt v priestoroch jedálne školy, ktoré ochutnali […]

žiadne komentáre

Deň výživy – tvorivé dielne AUT

#gallery-21 { margin: auto; } #gallery-21 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-21 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-21 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

September v ŠMŠ – Včielky

 

žiadne komentáre

Dr. Klaun – Zlatovláska

Dňa 26.9. 2018 sa o krásny kultúrny zážitok v podobe divadelného predstavenia pod názvom “Zlatovláska” postarala Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu Dr. Klauna. Ako každá rozprávka, aj táto sa začína slovami… kde bolo, tam bolo, …… preto sme boli prekvapení, keď Dr. Klaun na úvod rozprávky pozýval nás – divákov – do kaderníckeho kresla a chystal sa […]

žiadne komentáre

Mladí športovci

Dňa 27.9.2018 sme organizovali pre deti našej školy športovo zábavné popoludnie pod názvom Mladí športovci. Táto akcia bola zastrešená projektom Mladí športovci – Special olympics, ktorý nám zabezpečil športové pomôcky pre deti. Tie súťažili v tradičných aj netradičných disciplínach. Boli rozdelené do dvoch skupín, jednu tvorili žiaci zapojení do projektu a druhú skupinu tvorili ostatní žiaci. Súťažilo […]

žiadne komentáre

Ponuka krúžkovej činnosti v školskom roku 2018/2019

#gallery-22 { margin: auto; } #gallery-22 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-22 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-22 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Letné tábory v CVČ

  Centrum voľného času počas letných prázdnin organizovalo pre deti prázdninové aktivity: Šporťáčik :  2.7.2018 – 6.7. 2018, ktorý bol plný hier, športových aktivít, tradičných aj netradičných súťaží. Deti plnili množstvo športových úloh, ktoré ich priviedli až k olympijskému pokladu. Nechýbala opekačka aj rozlúčková párty Indiáni : 27.8.2018 -31.8.2018 – bol  určený pre deti, ktoré sa […]

žiadne komentáre

Otvorenie krúžkovej činnosti

Dňa  17.9.2018 sme otvorili krúžkovú činnosť  a to Diskotékou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.  Na diskotéke prebiehali rôzne tanečno-pohybové hry a súťaže. Prišli  k nám aj  tanečnice z minuloročných krúžkov , ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenia. Nechýbala aj výuka tanečných krokov, ktoré skúšali nielen žiaci, ale aj pani učiteľky. Všetkých na záver čakala sladká odmena.

žiadne komentáre

Letné účelové hry a cvičenia v prírode

#gallery-23 { margin: auto; } #gallery-23 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-23 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-23 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Šport nás spája

Dňa 20.9. 2018  sa žiaci našej školy zúčastnili  športovej akcie v Zákamennom Šport nás spája.   Okrem nášho družstva tam boli žiaci a žiačky zo Zákamenného, klienti Centra sociálnych služieb zo Zákamenného, Or. Lesnej, Zubrohlavy, ale aj z Poľska – Domu pomocy spolecznej Bulowice. Nechýbal  taj  tím RTVS Banská Bystrica. Súťažilo sa v tradičných aj netradičných športoch. Naši žiaci hrali  […]

žiadne komentáre

Pozvánka

Pozvánka Spojená škola internátna v Námestove, zastúpená PhDr. Ľubicou Glombovou, Vás pozýva na slávnostné zahájenie nového školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa 03.09.2018 /pondelok/ o 09:15 hod. v priestoroch Spojenej školy internátnej v Námestove /telocvičňa školy/.

žiadne komentáre

Školské výlety 2017/2018

#gallery-24 { margin: auto; } #gallery-24 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-24 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-24 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Popoludnie v oratóriu

Dňa 20. júna 2018 sa uskutočnila akcia venovaná zábavným hrám a súťažiam v oratóriu Saleziánov v Námestove. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti školského internátu presunuli do oratória Saleziánov, kde strávili príjemné popoludnie. Pani vychovávateľky si pre ne pripravili zábavné hry v príjemnom prostredí. Deti mali možnosť opekať špekáčiky, využiť hojdačky, preliezačky, šmýkačky, […]

žiadne komentáre

Školský výlet B variant, PrŠ

Tento školský rok sme opäť ukončili školským výletom. V Zákamennom, najväčšej obci Oravy, na hornom konci dediny budujú na lúčke na kraji lesa rozprávkové mestečko s vytesanými drevenými postavičkami z ríše rozprávok. A práve do tejto rozprávkovej krajiny sme my, žiaci B variantu a praktickej školy spolu s niektorými rodičmi zavítali. Mohli sme sa pokochať krásnou prírodou, obdivovať […]

žiadne komentáre

Ukončenie školského roka 2017/2018

#gallery-25 { margin: auto; } #gallery-25 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-25 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-25 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Dr. Klaun

Klauni vždy prinášali do detského života radosť a smiech. Dňa 13.6. 2018 nás poctil návštevou Dr. Klaun. Deti ho už netrpezlivo čakali a tešili sa na neho.  Klaun je pre nich motiváciou a cez neho majú možnosť vnímať zábavným spôsobom mnoho situácií, s ktorými sa môžu v živote stretnúť. Vystúpenie zabezpečila Trenčianska nadácia prostredníctvom Fondu […]

žiadne komentáre

Letné účelové hry a didaktické hry v prírode

Dňa 12.06.2018 sa uskutočnila akcia Letné účelové hry a didaktické hry v prírode pre žiakov A variantu. Akcia sa začala spoločným poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich. Žiaci si akciu naplno užili, pripravené aktivity zvládli na výbornú – dokazovali svoju zdatnosť, odvahu, radosť z pohybu …

žiadne komentáre

Prevádzka ŠMŠ počas letných prázdnin

žiadne komentáre

V zdravom tele

Dňa 11. júla 2018 sa uskutočnila pešia túra ku kaplnke Panny Márie, ktorej cieľom bolo posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám a pamiatkam v okolí školy, zároveň pestovať kladný vzťah k prírode. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia počas túry sa deti z výchovných skupín ŠI a deti ŠZŠ vybrali na túru ku kaplnke Panny Márie. Pri kaplnke im pani učiteľka […]

žiadne komentáre

Deň detí

Deň detí s Orava rescue systém Deň detí sme tradične oslávili so svojimi priateľmi, záchranármi s Orava rescue systém, ktorí nám predviedli časť zo svojej neľahkej práce. Videli sme ako dokáže psík pomôcť pri záchrane topiaceho sa, zásah hasičov pri požiari a prácu potápačov. Zažili sme aj kopec zábavy pri adrenalínovej jazde na štvorkolkách, previezli sme […]

žiadne komentáre

Unifikovaný futbal

Unifikovaný futbal sa hral v rámci európskeho futbalového týždňa špeciálnych olympiád a to  25.5.2018 na umelej tráve pri CZŠ Námestovo. Družstvá tvorili žiaci ZŠ Komenského , žiaci CZŠ sv. Gorazda Námestovo, žiaci  SŠI  M. Urbana Námestovo. Tieto družstvá boli unifikované, zmiešané. Jedno družstvo tvorili naši žiaci so žiakmi CZŠ, ďalšie naši žiaci so žiakmi ZŠ Komenského.   Celý turnaj prebiehal […]

žiadne komentáre

Červené jabĺčko

Dňa 29.5.2018 sa žiačky Rebecca Čerbáková a Daniela Kováčová zúčastnili a prezentovali našu školu v speváckej súťaži Červené jabĺčko, ktoré sa konalo v Ružomberku. Žiačky podali skvelé výkony v ľudových piesňach Mala som milého, Anka, Anka ja ťa ľúbim s prvkami ľudového oblečenia. Ďakujeme žiačkam za ich prípravu, odvahu a odhodlanie vystúpiť pred odbornou porotou.

žiadne komentáre

Hovoriace knihy

Marec „mesiac knihy“ Spojená škola internátna Námestovo sa zapojila a vyhrala súťaž, ktorú vyhlásila spoločnosť IRS o výhodný balíček hovoriacich kníh a učebníc. Tento balíček obsahuje knižky plné hádaniek  o zvieratkách, farbách a tvaroch, číslach, praktické úlohy- Mia v meste, rozprávku- darček pre deda Mráza nahovorenú Danom Danglom, jeden krok do školy, hovoriace pexeso a v neposlednom rade hovoriace pero, ktoré obohacuje prácu […]

žiadne komentáre

Husľový kľúčik

Dňa 24.5.2018 sa žiačky Rebecca Čerbáková, Daniela Kováčová a Dominika Tarkuličová zúčastnili speváckej súťaže Husľový kľúčik 2018 pod záštitou Spojenej školy Dolinského 1 v Bratislave. Dievčatá súťažili v kategórií starších žiakov s výberom moderných aj ľudových piesní s doprovodom klavíra a Cd.  Hlavné slovo súťaže mala odborná porota v zložení Samuel Tomeček, Zuzana Porubjaková a Róberta Jakaba. Žiačky si priniesli so sebou zážitky, skúsenosti, […]

žiadne komentáre

Dr. Klaun

Dňa 19. 9. 2017  sme veľmi radi znova medzi nami privítali Dr. Klauna, ktorý k nám tentokrát zavítal s predstavením Klaunové snívanie. Vystúpenie malo medzi deťmi veľký úspech. Od prvých okamihov deti živo reagovali na všetky klaunove výmysly. Na záver programu zožal Dr. Klaun zaslúžené ovácie a spoločne s deťmi sa aj odfotil.  

žiadne komentáre

Deň rodiny a školy – 2. ročník

 

žiadne komentáre

Martinský turnaj v minifutbale

Dňa 17.5.2018 sme sa zúčastnili 19.ročníka  Martinského turnaja v Minifutbale. Do súťaže sa zapojilo 6 detí našej školy – Kewin Jasnowski, Peter Páterk, Soňa Repková, Jakub Sekeráš, Boris Burdilák, Kristína Kováčová. Futbal hral v  Špeciálnej základnej škole v Martine, kde naši odohrali tri zápasy a nakoniec sa umiestnili na šiestom mieste. Ďakujeme všetkým zúčastneným za bojovnosť.

žiadne komentáre

Výsledky prijímacích pohovorov do OU

Výsledky prijímacích skúšok v Odbornom učilišti Námestovo termín konania skúšok : 14.05.2018 – I.kolo 17.05.2018 – II.kolo Kód žiaka Body -SJ Body – MAT Body-pr.časť Body spolu Prijatý – P Neprijatý – N Max.20/min.10 Max.20/min.10 Max.40/min.20 Max.80/min.40 01 19 19 34 72 P 02 11 15,75 30 56,75 P 03 13 19 40 72 P 04 […]

žiadne komentáre

Deň rodiny a školy – poďakovanie

žiadne komentáre

Gaňova Tarnava

Dňa 18.4.2018 sa žiačka našej školy Rebecca Čerbáková zúčastnila mimoškolskej súťaže v prednese poézie a prózy. Svoje recitačné schopnosti predviedla v krajskej súťaži „Gaňova Tarnava“ v Ružomberku. Rebecca úspešne reprezentovala našu školu a za svoj prednes získala krásne 2. miesto. Obecenstvu a porote sa veľmi páčil prednes našej žiačky a z Ružomberka si Rebecca odniesla nielen diplom a peknú cenu, ale aj veľa príjemných […]

žiadne komentáre

Majstrovstva Slovenska špeciálnych olympiád vo FLORBALE v Modre

Dňa 26.4.2018 sme sa spolu s našimi florbalistami zúčastnili Majstrovstiev Slovenska špeciálnych olympiád vo FLORBALE v Modre. Do súťaže sa zapojilo 7 žiakov našej školy. Od rána 8.00 hod. prebiehali tréningové zápasy a workshopy pre trénerov. O 9.30 naši nastúpili na turnaj  a usilovne bojovali, a aj vybojovali pekné tretie miesto. Domov sa vracali plní pekných zážitkov, dojmov, kamarátstiev a samozrejme s bronzovými […]

žiadne komentáre

Ako si žijeme v našej škôlke

Zase ubehol nejaký čas a my sa Vám chceme pochváliť, ako pracujeme a ako sa nám darí. Tak sa pozerajte a tešte sa s nami.

žiadne komentáre

Pozvánka na Deň rodiny a školy

žiadne komentáre

Z rozprávky do rozprávky

Dňa 16. 04. 2018 sa žiaci B variantu a Praktickej školy zúčastnili akcie s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Žiaci boli rozdelení do troch skupín a presúvali sa jednotlivými „rozprávkovými stanovišťami“.  Triedny učitelia preoblečení za rozprávkové bytosti si pre nich pripravili množstvo hravých a tvorivých úloh, v ktorých mali prejaviť svoju šikovnosť v oblasti známych […]

žiadne komentáre

Skokandiáda

Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila akcia venovaná športovým hrám a súťažiam na posilnenie koordinácie pohybov, rozvoj vytrvalosti a súťaživosti. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD vybrali na školské ihrisko, kde boli pre ne pripravené rôzne súťaže ako skákaná škôlka, skok do diaľky, skok vo vreci, skákanie na […]

žiadne komentáre

Beseda o zvieratkách

Dňa 16.4.2018 sa v Centre voľného času konala  akcia Beseda o zvieratkách.  Na túto besedu prišla k nám pani inžinierka Zuzana Kertysová z Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava . Vymyslela pre nás rôzne aktivity, pri ktorých sme sa hravou formou veľa  dozvedeli o žabách. Z našich žiakov sa stali mladí ochranári, ktorí zachraňovali žaby, triedili ich podľa obrázkov a spoločných  znakov do […]

žiadne komentáre

Lamačské chvály

„Dokážeš kričať, keď váš tím strelí gól, a nie si schopný spievať na chválu Pánovi? Vyjsť trochu za rámec svojho správania, aby si spieval? Chváliť Boha je úplne slobodné! Nepýtame, neďakujeme, chválime!“  Pápež František Aj tieto slová sv. otca Františka nám boli povzbudením, aby sme vo štvrtok 5. apríla  2018 spoločne s gospelovou skupinou Lamačské chvály  […]

žiadne komentáre

Zápis do ŠZŠ

žiadne komentáre

Ranené vtáčatá

Dňa 21.3.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili mimoškolskej súťaže v prednese poézie a prózy. Svoje recitačné schopnosti predviedli v regionálnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku. Našu školu tu reprezentovalo päť žiakov. Traja žiaci súťažili v prednese poézie a dvaja žiaci v prednese prózy. V Ružomberku nás reprezentovali: V kategórii próza: Šimon Taraj z 5.A triedy, Rebecca Čerbáková a Natália Sekerášová z 8.A. V kategórií poézia: Karolína Dudíková […]

žiadne komentáre

Popoludnie s rozprávkou

Dňa 14.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci sa presunuli do prírodnej miestnosti, v ktorej akcia prebiehala. Deti mali možnosť zúčastniť sa dramatizácie rozprávky Koza rohatá a jež. Potom si mohli vyskúšať pozíciu ktorejkoľvek postavy z danej rozprávky počas opakovanej dramatizácie. Následne deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy a popoludnie ukončili pri speve piesní, ktorý sprevádzala hra […]

žiadne komentáre

Ľudské práva očami detí

„Ľudské práva očami detí.“ Dňa 21.03.2018 sa v ŠI a ŠKD uskutočnila akcia pod názvom „Ľudské práva očami detí.“ Po úvodnej prezentácii o ľudských právach,  právach detí a ich povinnostiach nasledovala veľmi živá diskusia, do ktorej sa zapájali hlavne staršie deti, ktoré téma veľmi zaujala. Následne boli pre deti pripravené zaujímavé aktivity ako pexeso ľudských práv, práva v balóne, […]

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

Vítanie jarného obdobia sa v našej škole už tradične spája s celoškolskou akciou Veľkonočné tradície. V rámci hodín praktického vyučovania na OU, hodín PNV a VYV žiaci zhotovovali výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, ktoré niesli jednu tému – Jar a tradície Veľkej noci. Dňa 23.3.2018 celé naše snaženie vyvrcholilo na veľkonočných trhoch, ktoré po […]

žiadne komentáre

Doktor Klaun

Dňa 19.3. 2018 medzi nás opäť zavítal Dr. Klaun z Fondu Dr. Klauna z Trenčianskej nadácie s predstavením „Klaun kúzelníkom“.  Deti sa na kúzelníka veľmi tešili. Šikovný kúzelník ich očaril nejedným kúzlom. Mnohokrát mu asistovali žiaci, čo sa im očividne páčilo.  Celé predstavenie sa nieslo veselou a živou atmosférou. Na chvíľu sa niektorí  stali kúzelníkmi a ani […]

žiadne komentáre

Duchovná obnova

#gallery-26 { margin: auto; } #gallery-26 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-26 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-26 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Hviezdoslavov Kubín

Akcia  prebiehala počas celého dopoludnia  v Prírodnej izbe, v jednej z miestností Snoezelen. Na začiatku nás privítala obľúbená rozprávková postavička Palculienka, ktorá nás všetkých pozvala do krajiny rozprávok. Spoločne sme sa preniesli do ríše fantázie a prežili s ňou nečakané, milé, obdivuhodné, ale aj strašidelné chvíle. Ale nakoniec sme sa tešili, pretože ako inak, aj v tejto rozprávke vyhralo dobro […]

žiadne komentáre

Lyžiarsky výcvikový kurz

Lyžiarsky výcvikový kurz V dňoch 12. 02. 2018 – 16. 02. 2018 sa 20 žiakov 7. ročníka ŠZŠ a 2. ročníka OU SŠI Námestovo zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v Krušetnici. V rámci kultúrnej a záujmovej činnosti mali žiaci pripravený pestrý a zaujímavý program. Navštívili  Múzeum kávy v Krušetnici, Aquapark v Dolnom Kubíne, chov domácich a lesných zvierat u pána Floreka v Krušetnici, taktiež si zahrali bowling […]

žiadne komentáre

Akcia zameraná na prevenciu

#gallery-27 { margin: auto; } #gallery-27 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-27 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-27 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Jarný tábor v CVČ

Jarný prímestský tábor Cez jarné prázdniny  od 19.2.2018 – 23.2.2018 bolo opäť v centre voľného času veselo. Prebiehal tu jarný prímestský tábor. Tábora sa zúčastnilo 7 detí. Pre deti bol pripravený pestrý program. Nechýbali tvorivé dielne s jarnou tematikou, spoločenské hry, turnaje vo vzdušnom hokeji, kalčete, futbale aj florbale. Keďže počasie nám prialo, snehu bolo dosť, bola […]

žiadne komentáre

Karneval

#gallery-28 { margin: auto; } #gallery-28 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-28 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-28 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Zimné účelové hry

Dňa 1. 2. 2018 sa uskutočnila akcia Zimné účelové hry. Akciu sme začali spoločným poučením žiakov o bezpečnosti, o ochrane zdravia a nutnosti rešpektovať pokyny vyučujúcich. Žiaci A variantu začali spoločnými aktivitami v knižnici, kde mali pripravené stanovištia zamerané na zdravotnú výchovu, zimné športy, bezpečnosť. Následne sa žiaci presunuli do telocvične, kde sa hral turnaj […]

žiadne komentáre

Prímestský tábor

#gallery-29 { margin: auto; } #gallery-29 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-29 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-29 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Exkurzia v tlačiarni

#gallery-30 { margin: auto; } #gallery-30 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-30 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-30 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pyžamová párty

Dňa 30.1.2018 sa v Centre voľného času uskutočnila  akcia Pyžamová párty. Tejto párty sa zúčastnili deti z internátu. Podmienkou účasti bol vstup v pyžamách. Deti sa zabávali, súťažili, tancovali. Nechýbal stoličkový tanec, molekuly, tanečná hra sochy aj tanec s balónmi.  Deti z divadelného krúžku na záver zahrali  ostatným deťom rozprávku na dobrú noc – Snehulienka a sedem trpaslíkov. Akcia sa deťom páčila, […]

žiadne komentáre

Zimné radovánky

Dňa 24. januára 2018 sa uskutočnila akcia venovaná hrám na snehu so zameraním na rozvoj manuálnych zručností, predstavivosti a fantázie. Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športe sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD poobliekali a vybrali na kopec v školskom areáli. Prežili popoludnie na čerstvom vzduchu, pričom si zasúťažili v spúšťaní sa na lopároch a stavaní snehuliakov a rôznych výtvorov […]

žiadne komentáre

Vianočná besiedka

#gallery-31 { margin: auto; } #gallery-31 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-31 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-31 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočný futbalový turnaj

#gallery-32 { margin: auto; } #gallery-32 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-32 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-32 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

December v ŠMŠ

Jeseň skončila, prišla zimička a my Vám teraz chceme ukázať, ako sa z nej tešíme, ako spolu pracujeme a užívame si každý deň v ročnom období Zima:

žiadne komentáre

Vôňa vianočného času

Vôňa vianočného času Žiaci pod vedením vychovávateliek vyhotovovali pozdravy, upiekli a ozdobili medovníčky, ktoré následne venovali klientom Centra seniorov v Námestove. Počas odovzdávania predviedli krátky program, súčasťou ktorého boli koledy, tance a piesne v prevedení žiakov. Jedno popoludnie bolo vyhradené pre rozprávky, kedy si žiaci mohli pozrieť, prečítať alebo vypočuť rozprávky podľa vlastného výberu v školskej knižnici. Žiaci ukončili činnosť […]

žiadne komentáre

Vianočný pozdrav

žiadne komentáre

Vianočné trhy

Vianočné trhy v SŠI v Námestove Aj tento rok sa naši žiaci pod vedením našich učiteľov mohli pripraviť na vianočné trhy a do našej školy vniesť atmosféru Vianoc. Celý týždeň sa u nás tvorilo. Od tých najmenších žiakov až po učňov. Inštalovali sme vianočnú výzdobu, zhotovovali výrobky s vianočnou tematikou, piekli vianočné koláčiky v rámci tvorivých dielní a to všetko, aby […]

žiadne komentáre

Športový deň

Dňa 8.12. 2017 sa uskutočnil v našej škole „Športový deň“. Žiaci špeciálnej základnej školy, praktickej školy a odborného učilišťa sa pozdravili ráno o 8:30hod v telocvični hlasným „športu zdar“. Po slávnostnom nástupe sme sa rozdelili do troch družstiev. Prvé družstvo tvorili žiaci I. Stupňa A-variantu, žiaci B-variantu a autisti, ktorí sa hneď ráno presunuli na ihrisko za školou, kde sa […]

žiadne komentáre

Mikuláš

Dňa 6.12. sa v SŠI Námestovo  konala akcia s názvom: Mikuláš. Žiaci  si prichystali pre Mikuláša program a netrpezlivo ho očakávali. Najskôr Mikuláš privítal do špeciálnej materskej školy,  kde našim najmenším rozdal balíčky.  V jedálni školy ho  očakávali aj naše „veselé školáčky“  Alicka a Ľudka, /CVČ/, ktoré nám pomohli privolať  nášho hosťa a program sa mohol začať.  Mohli sme  vidieť rôzne […]

žiadne komentáre

Vianočné tvorivé dielne

Vianočné tvorivé dielne – priblíženie  ľudových tradícií   V rámci priblíženia ľudových tradícií sa opäť konala v centre voľného času akcia, ktorá priblížila deťom, ako to bolo niekedy. Deti mali možnosť na vianočných tvorivých dielňach napiecť vianočné oplátky, ozdobiť medovníky. Tiež nechýbali ukážky výroby anjelov z dreva, ktoré nám prišli odprezentovať pani Mirka Pjentková a pani Mária […]

žiadne komentáre

Beseda a poďakovanie dôchodcom

S piesňou v srdci k nám zavítali dôchodcovia z Rabče Žiaci a učitelia zo SŠI v Námestove prežili príjemné dopoludnie s babičkami a s deduškami z Klubu dôchodcov z Rabče. Tí si pre nás pripravili pásmo nádherných piesní a príbehov. Z ich repertoáru sme si vypočuli nádherné slovenské piesne, goralské pesničky, adventné piesne a pochválili sa aj vlastnou piesňou o tom, ako si vo svojom klube nažívajú a ako sa […]

žiadne komentáre

Hrou Boccia k sociálnej inklúzii

Vďaka projektu Občianskeho združenia STONOŽKA sme “Hrou Boccia k sociálnej inklúzii,” zakúpili dve sady lôpt, vytvorili záujmový útvar v CVČ a v spolupráci s CŠPP zorganizovali akciu “Boccia pre všetkých.” Zúčastnili sa jej žiaci Gymnázia A. Bernoláka a spolu s našimi členmi Centra voľného času si zahrali turnaj. Aj takto budujeme priateľstvá a búrame bariéry. Táto aktivita sa uskutočnila […]

žiadne komentáre

Pozvánka na Vianočné trhy

žiadne komentáre

Florbalové aktivity s CZŠ

V školskom roku 2017/2018 sme nadviazali spoluprácu s Cirkevnou základnou školou sv. Gorazda v Námestove. Zúčastňujeme sa spoločných tréningových aktivít, a to každý utorok o 14:00 hod v telocvični našej školy. Tieto aktivity sa uskutočňujú vďaka podpore z Nadácie EPH.

žiadne komentáre

Florbalový krúžok

Od septembra tohto školského roku na našej škole funguje florbalový krúžok, na ktorý je prihlásených 16 žiakov. Títo žiaci sa stretávajú pravidelne každý utorok na spoločných tréningoch so žiakmi z CZŠ sv. Gorazda Námestovo. Cieľom spoločných tréningov je zblíženie našich žiakov s mentálnym postihnutím a taktiež získanie nových , športových skúsenosti.

žiadne komentáre

Katarínsky diskotéka

…a opäť  bolo v Centre voľného času veselo. Naše deti zo školy, z klubov a internátu sa vo štvrtok 23.11.2017 stretli na Katarínskej diskotéke, kde sa zabávali, súťažili a ukázali  svoje tanečné kreácie. Nechýbali tanečníčky z tanečného krúžku, ktoré predviedli svoje naučené tance a taktiež chválime výkony chlapcov Rolanda, Andreja a Robina, ktorí sa poriadne rozšantili a roztancovali to tam. Ďakujeme všetkým […]

žiadne komentáre

1.ročník vo florbalovom turnaji špeciálnych základných škôl

Dňa 28.11.2017 sa uskutočnil 1.ročník florbalového turnaja špeciálnych škôl Žilinského kraja. Do turnaja sa zapojila naša škola  a prišli aj žiaci zo ŠZŠ  Ružomberka. Žiaci odohrali najskôr skúšobný tréningový zápas, kde si otestovali svoji sily, po ňom nasledoval oficiálny turnaj, v ktorom družstvo zo ŠZŠ  Ružomberok vyhralo. Víťazi boli odmenení diplomami a tiež nechýbalo malé občerstvenie. Po turnaji florbalisti […]

žiadne komentáre

Unifikovaný florbal

Dňa  27.10.2017 sa v SŠI M. Urbana  uskutočnil 0.ročník unifikovaného florbalu. Tohto turnaja sa okrem nášho florbalového  družstva zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Komenského a ZŠ Slnečnej z Námestova. Zápasy sa niesli v športovej družnej atmosfére. Vytvorili sa zmiešané unifikované družstvá a to družstvo „Brejkerov“, „ Zelenáčov“, „ Los Angeles“ a „ Picburgu“. Navzájom odohrali šesť zápasov.  Na treťom mieste […]

žiadne komentáre

Bábkové divadlo

#gallery-33 { margin: auto; } #gallery-33 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-33 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-33 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Miniplayback show

Dňa 9.11.2017  sa naše deti  z tanečného krúžku  Centra voľného času zúčastnili súťaže MINIPLAYBACK SHOW. Organizátorom súťaže bola Špeciálna základná škola v Ružomberku, kde súťaž aj prebiehala od 10.00 – 13.00 hod. Bola zameraná na imitáciu slovenských a zahraničných interprétov, ako aj skupín. Naše žiačky súťažili v III. kategórii, kde obsadili pekné tretie miesto.

žiadne komentáre

Páračky

V duchu priblíženia tradícií alebo ako to bolo kedysi, sa uskutočnila akcia Centra voľného času – PÁRAČKY. Ako sa to kedysi dávno páralo a tak pripravovali vankúšiky a perinky, nám prišli ukázať p. Kršáková a p. Sečová z Vavrečky. Deti boli veľmi šikovné, každé jedno si vyskúšalo, ako sa také perie pára. A aby im to išlo od ruky, tak […]

žiadne komentáre

Jesenné svetielka

Dňa 8.11.2017 sa uskutočnila v ŠI a ŠKD akcia s názvom „Jesenné svetielka.“ Počas nej deti s pani vychovávateľkami vydlabávali a vyrezávali jesenné svetielka z tekvíc rôznych veľkostí, farby a tvarov. Taktiež vyrábali aj svetielka zo sklenených fliaš, ktoré ozdobili do tvaru tekvíc a  tekvice z papiera, ktorými si skrášlili klubovne. Z vydlabaných tekvíc upiekli sladké tekvicové sušienky, ktoré im boli odmenou […]

žiadne komentáre

Momentky zo škôlky

Milí rodičia a všetci, čo chcete vedieť, ako sa darí v našej novootvorenej Špeciálnej materskej škole, ponúkame Vám nahliadnutie do našich prvých mesiacov, ktoré sme tu spolu prežili:

žiadne komentáre

Pozvánka na 17. reprezentačný ples

žiadne komentáre

Pamiatka zosnulých

#gallery-34 { margin: auto; } #gallery-34 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-34 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-34 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Nultý ročník unifikovaného florbalu

Dňa  27.10.2017 sa v SŠI M. Urbana v spolupráci s centrom voľného času uskutočnil 0.ročník unifikovaného florbalu. Tohto turnaja sa okrem nášho florbalového  družstva zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Komenského a ZŠ Slnečnej z Námestova. Zápasy sa niesli v športovej družnej atmosfére. Vytvorili sa zmiešané unifikované družstvá a to družstvo „Brejkerov“, „ Zelenáčov“, „ Los Angeles“ a „ Picburgu“. Navzájom odohrali šesť […]

žiadne komentáre

Šarkaniáda v CVČ

Dňa 25.10.2017 Centrum voľného času  zorganizovalo akciu Šarkaniáda. Na akcii sa zúčastnili deti, ktoré mali chuť sa zabaviť, zalietať si spolu so šarkanmi.  Niekedy lietali šarkany, niekedy aj deti, ktoré sa dosýtosti vybláznili. Spoločne sme si túto akciu užili a tešíme sa na púšťanie šarkanov opäť o rok.

žiadne komentáre

Tradičné syrové korbáčiky v CVČ

Tradičné syrové korbáčiky Dňa 18.10.2017 sa v Centre voľného času uskutočnila akcia Tradičné syrové korbáčiky.  Ukážku výroby týchto korbáčikov nám prišla odprezentovať p. Erika Holmíková z Vavrečky. Deti, ale aj pani vychovávateľky mali možnosť si túto prácu vyskúšať. Najskôr si v horúcej vode vypracovali syr a potom skúšali, ako sa také korbáče ťahajú, solia a samozrejme aj degustujú. […]

žiadne komentáre

Zdravie z našej záhrady

Dňa 10. 10. 2017 sa uskutočnila v ŠI a ŠKD akcia pod názvom „Zdravie z našej záhrady.“ Počas akcie deti spoločne s pani vychovávateľkami pripravovali rôzne zdravé pochúťky ako mrkvovo – jablkový šalát, tekvicové sušienky a ovocné taniere, na ktorých si všetci veľmi pochutili. Taktiež deti vymaľovávali, vystrihovali a lepili rôzne obrázky ovocia a zeleniny, z ktorých si urobili výstavku. Každé dieťa […]

žiadne komentáre

Deň zdravej výživy

Deň zdravej výživy – 10.-12.10.2017 Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených národov ( FAO) v roku 1945. Aj v našej škole sa každoročne venujeme tejto téme trojdňovou akciou zameranou prvý deň na tematické vyučovanie, kde každý vyučujúci na svojich hodinách približuje žiakom učivo so zameraním na […]

žiadne komentáre

Tvorivé dielne v našej škole

 

žiadne komentáre

Šport nás spája

Dovoľte mi predstaviť tím našej školy, Jaro, Peťo, Erik v ňom hrajú hlavné roly. V partii im samozrejme nesmú chýbať ženy, Janke a Sime je predsa futbal dobre známy. Naši deviataci sa už chystajú, všetky zápasy spolu vyhrajú a našej škole vzácny diplom zo Zákamenného prinesú. Dňa 22.9.2017 sa uskutočnil II. ročník akcie „ Šport nás spája“, ktoré sa […]

žiadne komentáre

Pozvánka na Deň zdravej výživy

žiadne komentáre

Centrum voľného času

žiadne komentáre

Dr. Klaun v našej škole

#gallery-35 { margin: auto; } #gallery-35 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-35 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-35 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pozvánka na otvorenie krúžkovej činnosti v CVČ

žiadne komentáre

Otvorenie školského roka

žiadne komentáre

Školský výlet – 1.SD a PROU

#gallery-36 { margin: auto; } #gallery-36 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-36 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-36 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Školský výlet C variant – Oravská Polhora

#gallery-37 { margin: auto; } #gallery-37 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-37 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-37 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Ukončenie školského roka

žiadne komentáre

Školský výlet do ZOO

#gallery-38 { margin: auto; } #gallery-38 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-38 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-38 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Exkurzia vo firme HERN Námestovo

Dňa 15. 6. 2017  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie vo firme HERN Námestovo. Pred vstupom do firmy každý dostal bezpečnostné prvky, bez ktorých sa po firme nemôže pohybovať. V úvode žiakov privítala p. Mokošáková, ktorá ich aj  sprevádzala po firme. V zasadačke firmy HERN im prostredníctvom prezentácie krátko predstavila zameranie firmy, oboznámila ich s históriou, […]

žiadne komentáre

Canisterapia v C variante

Dňa 15.06.2017 sa v našej škole vo variante C uskutočnila canisterapia so zameraním na zlepšenie sociálneho kontaktu našich žiakov,  jemnej a hrubej motoriky, zmierňovanie agresivity .  Navštívili nás z detského centra Havino so svojimi dvoma psíkmi Nelou a Orchideou. Na začiatku sme sa všetci srdečne privítali a predstavili, neskôr sme si pozreli divadielko O troch zázračných želaniach v hlavnej úlohe s našimi kamarátmi […]

žiadne komentáre

Škola v prírode 2017

#gallery-39 { margin: auto; } #gallery-39 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-39 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-39 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Atletické preteky

Dňa 8. júna 2017 uspriadala Spojená škola internátna v Bytči atletické preteky. Súťažilo sa v skoku do diaľky z miesta, v behu na 15m a v hode loptičkou na cieľ. Súťažiaci boli rozdelení do kategórií podľa veku, my sme mali zastúpenie v týchto kategóriách: mladší žiaci – Kevin Krzysztof Jasnowski starší žiaci – Andrej Hojo mladšie dorastenky – Soňa Repková, Simona […]

žiadne komentáre

Deň detí 2017

#gallery-40 { margin: auto; } #gallery-40 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-40 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-40 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Detské atletické hry spájajú školu a rodinu

V pondelok 22.5.2017, zaparkovalo auto SAZ plne naložené pomôckami Detskej atletiky pred našou školou. Po privítaní všetkých prítomných dievčatá z Detskej atletiky pustili do pripravovania atletických stanovíšť pre naše deti. Športový deň sme začali nástupom o 9:00 hod, po vysvetlení všetkého, čo sa bude diať, sa deti so svojimi vedúcimi družstiev rozutekali na jednotlivé stanoviská, kde […]

žiadne komentáre

Futbalový turnaj v Martine

Dňa 16. mája 2017 sa družstvo našej školy zúčastnilo futbalového turnaja v Martine. Našu školu reprezentovali Jakub Grónsky, Peter Páterek, Boris Burdilák, Janka Jaššáková, Jakub Sekeráš a Simona Repková. V zápasoch sa vo svojej skupine stretli s družstvami z Martina, Bytče a Liptovského Mikuláša. Žiaci sa prezentovali sympatickým výkonom, za ktorý boli odmenení vecnou cenou. […]

žiadne komentáre

Pozvánka

žiadne komentáre

Farebný svet v ŠI a ŠKD

#gallery-41 { margin: auto; } #gallery-41 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-41 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-41 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

SÚŤAŽ ZRUČNOSTÍ ŽIAKOV V UČEBNOM ODBORE SLUŽBY A DOMÁCE PRÁCE

Dňa 26. apríla 2017 sa uskutočnila celoslovenská súťaž zručností v učebnom odbore Služby a domáce práce. Súťaž sa konala v priestoroch SŠI Michalovce. Našu školu výborne reprezentovali žiačky I.SD triedy Silvia Večerková a Ľudmila Pisoňová, ktoré získali 1. miesto. Žiačkam srdečne gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

žiadne komentáre

Zápis do MŠ

Prijatie do ŠMŠ_prihlaska Cestne vyhlasenie_ vyhlasenie zakonnych zastupcov

žiadne komentáre

Duchovná obnova

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

Dňa 10.4. 2017 žiaci našej školy usilovne pracovali, tvorili a zdobili, aby sa svojou šikovnosťou mohli pochváliť na tradičnej akcii našej školy – Veľkonočných trhoch. Tie otvorili svojim vystúpením žiaci A variantu, v ktorom predstavili ľudové zvyky a tradície veľkonočného obdobia. O dobrú náladu sa postarali aj žiaci z tanečného a speváckeho krúžku. Jedáleň školy sa na jedno doobedie premenila na trhovisko, […]

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

žiadne komentáre

Deň vody

Dňa 22.03.2017 sa uskutočnila v multimediálnej miestnosti SŠI v Námestove akcia s názvom „Svetový deň vody.“ Zúčastnili sa jej žiaci B variantu a Praktickej školy. Počas prezentácie sa žiaci oboznámili s kolobehom vody v prírode,  významom vody pre život človeka a dôležitosťou ochrany zdrojov pitnej vody. Do pripravených aktivít sa všetci aktívne a so záujmom zapájali,  prezentovali svoje skúsenosti a získané vedomosti. […]

žiadne komentáre

Popoludnie s rozprávkou

Dňa 30.03.2017 sa uskutočnila akcia pod názvom Popoludnie s rozprávkou pri príležitosti mesiaca marec – mesiaca knihy. Zúčastnili sa na nej deti zo školského klubu aj školského internátu. Deti sme rozdelili do družstiev podľa veku. Začiatok akcie sa niesol v piesni Cesta do rozprávky, ktorá zmotivovala deti k danej téme. Pokračovali sme aktivitami: rozprávanie o rozprávke, hlavné znaky rozprávky, […]

žiadne komentáre

Parkour

#gallery-42 { margin: auto; } #gallery-42 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-42 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-42 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Ranené vtáčatá

Žiaci našej školy sa s pani učiteľkami SJL usilovne pripravovali, aby dňa 15. 3. 2017 reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy na oblastnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku . Stretli sa tam so svojimi rovesníkmi zo špeciálnych základných škôl a z DDC z Oravy a z Liptova. Vyzbrojení naučenými textami a dobrou náladou išli ukázať Ružomberku a okoliu ich recitačné schopnosti. Ostatným súťažiacim […]

žiadne komentáre

Hviezdoslavov Kubín

Tohtoročná súťažná prehliadka recitácie žiakov A, B, C variantu, žiakov autistických tried a prípravného ročníka OU prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácií, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, učili sa […]

žiadne komentáre

Zápis do ŠZŠ

Zápis žiakov do prípravného a prvého ročníka ŠZŠ na školský rok 2017/2018 sa uskutoční priebežne počas mesiaca apríl 2017.

žiadne komentáre

Psíčkovo

žiadne komentáre

Deň otvorených dverí

Dňa 8.03.2017 sa uskutočnil v našej škole Deň otvorených dverí.  Záujemcovia mohli vidieť všetky organizačné zložky školy ako aj jej súčasti. Oboznámili sme návštevníkov s novinkami, ktoré chystáme v budúcom školskom roku – špeciálnu materskú školu a centrum voľného času. Tešíme sa na Deň otvorených dverí o rok.

žiadne komentáre

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Pozvanka_den_otvorenych_dveri

žiadne komentáre

Vystúpenie folklórneho súboru Mútňanka

    Dňa 23. februára 2017 sa v priestoroch našej školy uskutočnila akcia, ktorá sa niesla v tradičnom duchu. Pozvali sme k nám tanečníkov z folklórneho súboru Mútňanka, ktorý v Mútnom pôsobí už skoro sedem rokov. Tancujú v ňom mladí ľudia, ktorí takýmto spôsobom uchovávajú ľudový tanec ako jednu z foriem ľudových tradícií. Prostredie našej školy bolo pre niektorých z nich […]

žiadne komentáre

Exkurzia Visteon – ŠI

Dňa 22. februára 2017 sme sa zúčastnili exkurzie do výrobného podniku v Námestove. Konkrétne sme navštívili výrobný podnik Visteon, pre nás známy pod názvom PUNCH.  Tento podnik sa zameriava na výrobu nástrojov a zariadení na meranie, testovanie a navigovanie. Počas exkurzie mali deti možnosť nahliadnuť do reálneho chodu výrobného podniku, stretnúť sa s odborníkmi z praxe a klásť otázky, ktoré ich zaujímali. […]

žiadne komentáre

Mini playback show

Dňa 24.02.2017  sa päť žiačok našej školy zúčastnilo spevácko-tanečnej súťaže „MINIPLAYBACK SHOW“ v Ružomberku. Súťaž bola zameraná na čo najvernejšiu imitáciu slovenských alebo zahraničných sólo interpretov alebo hudobných skupín. Imitácia spočívala v pohybovom stvárnení, zvládnutí textu piesne ako aj v napodobení vonkajšej vizáže, vrátane oblečenia interpreta alebo skupiny. Dievčatá sa na súťaž pripravovali zodpovedne a s veľkým nadšením. Jedna […]

žiadne komentáre

Zimné účelové hry

 

žiadne komentáre

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Žiaci Spojenej školy internátnej  Námestovo sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 6.2. – 10.2.2017 v lyžiarskom stredisku Oravská Polhora. Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Oravská Polhora. Žiaci boli rozdelení do 3 družstiev. Počas lyžiarskeho výcviku, sme sa v prvom družstve u žiakov zameriavali na zdokonalenie už ich nadobudnutých lyžiarskych zručností […]

žiadne komentáre

Karneval 2017

Ako každý rok, aj teraz sme v období fašiangov pripravili pre našich žiakov karneval. Ten sa v našej škole konal 2. februára 2017. Už niekoľko dní vopred si karnevalové masky spolu s triednymi učiteľmi žiaci tvorili. Spoločným úsilím tak vznikli originálne diela. Rozprávkový deduško rozsvietil hviezdičky a prezentácia masiek sa mohla začať. Po nej začala disko párty. O občerstvenie vo […]

žiadne komentáre

Súťaž

Spojená škola internátna v Námestove vyhlasuje súťaž. Podrobné informácie získate v nasledujúcom linku: Sutaz 2017  

žiadne komentáre

Šťastné a veselé Vianoce

žiadne komentáre

Vianočná besiedka

       

žiadne komentáre

Vianočný futbalový turnaj

#gallery-43 { margin: auto; } #gallery-43 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-43 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-43 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Vianočné trhy 2016

#gallery-44 { margin: auto; } #gallery-44 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-44 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-44 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Mikuláš

Žiarivý úsmev na tvári, u niektorých malá slzička. Aj takú podobu malo privítanie Mikuláša, ktorý 6. 12. zavítal medzi naše deti. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program. Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím a nedočkavosťou, aby mohli Mikulášovi predviesť, čo všetko dokážu. Nechýbali piesne, rýmovačky či divadielko doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Mikuláš […]

žiadne komentáre

Divadlo v našej škole

Dňa 27. 11. 2016 nám herci z prešovského divadla Scéna predstavili rozprávku “Zlaté kuriatko”. Herci z Prešova si pre žiakov pripravili zábavné vystúpenie o vlkovi, ktorý sa nakoniec stal dobrým otcom malému kuriatku. Popri vtipných dialógov vlka, prefíkanej líšky a kohútika Petríka, sme sa dozvedeli, že mlčať je zlato. Ale aj to, že pri výchove […]

žiadne komentáre

Vianočné trhy

Príďte si k nám  vychutnať Vianočnú atmosféru. Všetci ste srdečne pozvaní. SŠI Námestovo  

žiadne komentáre

Spolu v pohybe

#gallery-45 { margin: auto; } #gallery-45 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-45 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-45 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Pamiatka zosnulým na ŠI

Dňa 3.11. 2016 sme so žiakmi ŠI venovali tichú spomienku zosnulým pri zapálenej sviečke na mestskom cintoríne. Príprava detí na samotnú akciu spočívala v  rozhovoroch o význame sviatku Pamiatky zosnulých, vysvetlení významu spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami a dôležitosti prejavenia úcty, ako aj v poučení o vhodnom správaní sa na pietnom mieste. Deti spoločne […]

žiadne komentáre

Deň zosnulých – akcia variantu B

#gallery-46 { margin: auto; } #gallery-46 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-46 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-46 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
žiadne komentáre

Medzinárodný deň školských knižníc

 

žiadne komentáre

Deň zdravej výživy

Tak, ako každý rok, aj tento rok sa dňa 13. októbra uskutočnila krásna celoškolská akcia – Deň zdravej výživy zameraná predovšetkým na zvyšovanie povedomia žiakov o zdravej výžive. Fotografie z tejto akcie si môžete pozrieť tu:

žiadne komentáre

Deň detí v ŠKD a ŠI

    Dňa 1.6. sa uskutočnila spoločná akcia ŠKD a ŠI venovaná deťom a ich dňu. Deti si zasúťažili v spoločenských hrách a zmerali si sily v pexese, človeče nehnevaj sa, Dobble, či Cinku. Po tomto síce netradičnom, ale zato odhodlanom športovom výkone si zaslúžene zasadli za stôl a v rámci palacinkovej párty usilovne dobíjali […]

žiadne komentáre

Výlet loďou – C variant, autisti

    Dňa 14. júna 2016 sme sa my: učitelia, rodičia, žiaci C variantu a autisti sústredili na nábreží Oravskej priehrady, kde sme spoločne čakali na príchod lode. Pri čakaní sme využili preliezky, ktoré nám ponúklo nábrežie Oravskej priehrady, a tak sme nadväzovali sociálne kontakty a spoluprácu. Po nalodení na loď sme sa oboznamovali s prírodou v okolí […]

žiadne komentáre

Slnko v duši

    Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval 12. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Svoje práce na výstave prezentujú aj žiaci našej školy. Srdečne Vás na ňu pozývame.  

žiadne komentáre

Školský výlet B variantu a Praktickej školy

    10. júna 2016 sa žiaci i pedagógovia B variantu a praktickej školy vybrali na 35 kilometrov vzdialené čarovné miesto ležiace v podhorí Roháčov – Spálenej. Cieľom akcie bolo dozvedieť sa o spôsobe bývania a života v minulosti. Prostredníctvom animátorov a ich pútavého výkladu sme prežili pekné chvíle v ľudovej škole, mohli sme si vyskúšať tkanie kobercov, zdobili sme medovníčky, maľovali […]

žiadne komentáre

Kurz ochrany človeka a prírody

  V dňoch 25.-27.5. 2016 sa v našej škole konal Kurz ochrany človeka a prírody, ktorý bol určený pre žiakov 3. ročníkov OU. Cieľom kurzu bolo priblížiť žiakom starostlivosť o zdravie človeka, ochranu prírody pomocou praktických činností.  Kurz priniesol žiakom veľa pozitívnych zážitkov a skúseností.

žiadne komentáre

Srdce na dlani

  Záchranári z Orava rescue systém pripravili pre našich žiakov už tretí ročník akcie Srdce na dlani. Žiaci mali možnosť vidieť ukážky hasenia požiaru, prípravu potápačov na záchrannú akciu. Žiaci si tiež vyskúšali jazdu na štvorkolkách, záchrannom člne. Ich zážitok bol znásobený jazdou na koni. O občerstvenie sa tiež postarali záchranári. A ani my sme […]

žiadne komentáre

Účelové cvičenie v OU

  Dňa 27. 05. 2016 sa v SŠI Námestovo uskutočnilo účelové cvičenie, ktorého sa zúčastnili žiaci 1. a 2. ročníka OU. Cieľom účelového cvičenia bolo rozšíriť teoretické vedomosti a praktické zručnosti žiakov z oblasti ochrany života a zdravia. Obsahovú náplň cvičenia tvorili: technické činnosti a športy, environmentálna výchova, zdravotnícka príprava, pobyt a pohyb v prírode. Žiaci sa  zapájali s veľkým nadšením a elánom do plnenia […]

žiadne komentáre

Škola na kolesách

  Dňa 26.mája 2016 sa deti zo ŠKD a ŠI zúčastnili pohybovo-výchovnej akcie s názvom Škola na kolesách, ktorej hlavným cieľom bola podpora boja proti drogám a iným návykovým látkam za pomoci športových aktivít. Počasie nám konečne prialo a tak si deti mohli užiť pohyb na zdravom vzduchu a zasúťažiť si pri rôznych športových disciplínach. Bola pre nich pripravená jazda […]

žiadne komentáre

Súťaž praktických zručností Odborných učilíšť

    Celoslovenská súťaž zručnosti odborných učilíšť. V dňoch 25-26.5.2016 sa v Kremnici konala celoslovenská súťaž praktických zručností a odborných vedomostí v učebnom odbore Obchodná prevádzka – príprava jedál, na ktorej sa zúčastnili žiaci III.KU triedy Marek Konš  a Nikola Sekerášová. Žiaci výborne reprezentovali našu školu a získali 1. miesto. Žiakom srdečne gratulujeme a prajeme […]

žiadne komentáre

Unifikovaný futbal

   

žiadne komentáre

Červené jabĺčko

  Dňa 25. mája 2016 sme sa zúčastnili krajskej súťaže v speve ľudových piesní Červené jabĺčko v Ružomberku. Jediná súťažiaca z našej školy bola Bibiana Facunová, ktorá si svojim nádherným hlasom a krásnym spevom vyspievala v I. kategórii 2. miesto. Ukázala tak všetkým, že má zlato v hrdle, ale aj odvahu a chuť ukázať ostatným, […]

žiadne komentáre

Futbalový turnaj Martin

    Futbalový turnaj Martin Dňa 12.05.2016 sme sa zúčastnili tradičného futbalového turnaja špeciálnych škôl v Martine, kde sa konal už sedemnásty ročník. Žiaci z Martina, Liptovského Mikuláša, Bytče, Liptovského Hrádku, Ružomberka a z Námestova si proti sebe zahrali veľmi kvalitné, ťažké ale férové zápasy s plným nasadením a bez zranení. Na konci mohol byť len jeden víťaz, tento rok sa […]

žiadne komentáre

 

žiadne komentáre

    Dňa 16. 5. 2016  sa žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka zúčastnili exkurzie v pekárni Jackulík. Počas exkurzie sa zoznámili s reálnym pracovným prostredím v pekárni. Videli celý proces výroby chleba: miesenie, váženie a formovanie cesta, vkladanie vypracovaného cesta do foriem na chlieb, nakysnutie cesta vo formách, vkladanie do pece, pečenie aj vyberanie hotového upečeného chleba. Videli ukážku […]

žiadne komentáre

Deň matiek v B variante

    DEŇ MATIEK V B VARIANTE Dňa 13. mája 2016 si žiaci B variantu pripomenuli Deň matiek a pripravili pre svoje mamičky krásny program. Ďakujeme mamičkám, ktoré naše pozvanie prijali a prajeme im veľa lásky a pohody.  

žiadne komentáre

Deň matiek – C variant a žiaci s autizmom

  Každá mamička je určite rada, keď dostane nejaký darček. Ale najviac ju poteší pekná pesnička, básnička či pekný tanček. Žiaci variantu C a autistických tried pozvali svoje mamy a staré mamy na besiedku 6.mája 2016  do multimediálnej miestnosti, aby  im vyjadrili svoju lásku a vďaku. Odovzdali im krásne farebné tulipány, ktoré s pomocou učiteliek a asistentiek zhotovili, pripravili […]

žiadne komentáre

Poďakovanie

  Dňa 23. 4. 2016 sme prijali pozvanie na módnu prehliadku s charitatívnym účelom s názvom Ferlito fashion show vo Vitanovej v hoteli Gobor. Výťažok z tejto akcie bol venovaný nášmu žiakovi Nikolasovi a taktiež našej škole. Srdečne Vám všetkým ďakujeme.

žiadne komentáre

Deň Zeme v ŠI a ŠKD

   

žiadne komentáre

Deň Zeme

  Dňa 29. apríla 2016 žiaci SŠI oslávili Deň Zeme environmentálnymi aktivitami, na ktorých sa aktívne podieľali. Zároveň boli vyhlásené výsledky zberu papiera, čím sme spoločne prispeli k záchrane 12 stromov. Akciu sprevádzal sprievodný program, súčasťou ktorého bolo aj stavanie mája pred školou. Celá akcia bola obohatená hudobným sprievodom a výborným občerstvením.

žiadne komentáre

Rozprávkovo v C variante

  Rozprávkovo – C variant a autisti   Prostredníctvom príbehov sme sa presunuli do sveta rozprávok so žiakmi C variantu a autistami. V začarovanej knižnici sme si rozpovedali a zdramatizovali dva príbehy. Žiaci s pomocou učiteľov sa podieľali  na rôznych tvorivých činnostiach, ktorých spoločným znakom boli postavičky z prezentovaných rozprávok. Táto veselá akcia sa konala dňa 19.04.2016 v školskej knižnici. Tešíme sa […]

žiadne komentáre

Beseda Preventívne poradenstvo

    V rámci predmetu „Svet práce“ sa dňa 15.4.2016 uskutočnila beseda s pani Ing. Zuzanou Kudjakovou z UPSVaR, ktorá sa zaoberá preventívnym poradenstvom v rámci aktívneho hľadania si zamestnania. Cieľom tejto aktivity bolo oboznámiť žiakov s internetovou stránkou ISTP – internetový sprievodca svetom práce a porozprávať sa so žiakmi   na tému výber budúceho povolania a o dôležitosti ukončenia OU. Tiež […]

žiadne komentáre

Gaňova Tarnava

  V priestoroch Synagógy v Ružomberku sa konalo 12. 4. 2016 krajské kolo recitačnej súťaže „Gaňova Tarnava“, v ktorom preukázali svoje recitačné zručnosti Šimon Taraj z 3.A triedy a Radko Kosmeľ z 9.A triedy. Chlapci svojimi výkonmi zaujali súťažiacich aj porotu a z krajského kola si odniesli diplomy a pekné vecné ceny. Šimon Taraj zaujal porotu svojim prednesom prózy a zaslúžil si 3. miesto vo […]

žiadne komentáre

Ovocná škola

  Dňa 7. 4. 2016 si v rámci Svetového dňa zdravia žiaci Praktickej školy pripravili pre všetkých žiakov akciu s názvom Ovocná škola. Všetkých žiakov pohostili ovocím a pripomenuli si tak dôležitosť ovocia a zeleniny pre naše zdravie.

žiadne komentáre

Noc čítania Biblie

  V dňoch 8. – 9.4.2016  sa v knižnici našej školy uskutočnila akcia Noc čítania Biblie s témou Božie milosrdenstvo   Našou úlohou bolo spoznať Božie milosrdenstvo a naučiť sa ako ho dosiahnuť. Rozprávali sme sa o Biblii, čítali sme z nej, pozerali sme príbeh o „Márnotratnom synovi“, naučili sme sa hymnu SDM v Krakove. V noci sme sa boli prejsť ku kostolu […]

žiadne komentáre

Recitačná súťaž Hlohovec

  Celoslovenská súťaž v recitácii poézie a prózy žiakov OU a reedukačných centier dňa 31. 3. 2016 Vycestovali sme aj my do Hlohovca, aby sme sa stretli so svojimi rovesníkmi na celoslovenskej súťaži v recitácii poézie a prózy. Našu školu reprezentovali dve žiačky OU, Romana Kampošová a Nikola Datková, ktoré sa svojim prednesom pokúšali očariť porotu a prispieť k príjemnej atmosfére veľmi vydarenej […]

žiadne komentáre

Veľkonočné tradície

  Dňa 22. 2.2016 prebiehali v jedálni našej školy Veľkonočné trhy. Na nich mohli naši žiaci predávať vlastnoručne vyrobené výrobky. O deviatej hodine pani riaditeľka slávnostne otvorila akciu. V jej úvode vystúpili niektorí žiaci s krátkym programom. Po ňom sa spustila „nákupná horúčka“, ktorá trvala do jedenástej hodiny. Prišli si k nám nakúpiť žiaci z iných základných škôl v našom meste, rodičia, […]

žiadne komentáre

Prijímacie konanie v OU

  PRIJÍMACIE KONANIE V ODBORNOM UČILIŠTI Termín: 9. a 12. mája 2016 (Pondelok, Štvrtok)   KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA PLÁN POČTOV PRIJATÝCH ŽIAKOV Učebný odbor Počet prvých tried Plán prijatia žiakov 1. Obchodná prevádzka–práce pri príprave jedál                    1 7 2. Stavebná výroba – murárske práce                                      1 6 3. Služby a domáce práce                                                            1 4 4.  Spracúvanie dreva – […]

žiadne komentáre

Deň otvorených dverí

  Dňa 9.03.2016 sa uskutočnil Deň otvorených dverí v Spojenej škole internátnej v Námestove. Návštevníci mohli vidieť nielen priestory, ale aj vyučovanie v špeciálnej základnej škole, odbornom učilišti a v praktickej škole. Počas celého dňa ich sprevádzali učitelia, ktorí ich oboznámili s priebehom a organizáciou. Pre návštevníkov bolo pripravené aj občerstvenie, na ktorom sa podieľali  učni z odborného učilištia, odbor kuchár. Návštevníci mali […]

žiadne komentáre

Ranené vtáčatá

    Žiaci našej školy sa s pani učiteľkami SJL usilovne pripravovali, aby reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy na oblastnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku. Vyzbrojení naučenými textami a dobrou náladou išli ukázať Ružomberku a okoliu ich recitačné schopnosti. Ostatným súťažiacim a porote sa výkony našich žiakov páčili. Odmenili ich nielen potleskom. Domov sme sa vracali odmenení, s diplomami a vecnými […]

žiadne komentáre

Veľkonočné trhy

  Srdečne Vás všetkých pozývame na Veľkonočné trhy v našej škole.

žiadne komentáre

Popoludnie s knihou

    Dňa 9. marca 2016 sa uskutočnila internátna akcia s názvom Popoludnie s knihou v mestskej knižnici. Pani knihovníčka všetkých privítala a poskytla nám informácie o možnosti stať sa členom knižnice, vypožičiavaní si kníh a ich usporiadaní. Deti si knihy prezerali, čítali a odložili na pôvodné miesto. Mladšie deti zaujímali rozprávkové knihy a starší […]

žiadne komentáre

Hviezdoslavov Kubín A variant

  Dňa 26. 2. 2016 sa v našej škole uskutočnila súťažná prehliadka recitácie Hviezdoslavov Kubín. Tohtoročná súťažná prehliadka prebiehala v príjemnej atmosfére v priestoroch školskej knižnice. Žiaci prezentovali nielen svoje schopnosti v recitácii, ale ukázali aj svoj postoj a svoju zodpovednosť pri príprave na túto akciu. Mnohí sa na súťaž tešili a aj sa zodpovedne pripravili, zvládli pamäťové naučenie sa vybraného textu, […]

žiadne komentáre

Karneval

   

žiadne komentáre

Zápis žiakov do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka Špeciálnej základnej školy, M. Urbana 160/45 v Námestove sa uskutoční dňa 4.4.2016 v čase od 8:00 do 17:00 hod. u sociálnej pracovníčky. V prípade, že nie je možné sa dostaviť v uvedený termín, zápis prebehne individuálne v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod. Riaditeľka SŠI  

žiadne komentáre

Karneval ŠKD a ŠI

 

žiadne komentáre

Najkrajší snehový výtvor

 

žiadne komentáre

Vianočná besiedka

 

žiadne komentáre

Vianočné trhy 2015

žiadne komentáre

Deň výživy 2015

Správna výživa sa významnou mierou podieľa na zdravotnom stave obyvateľstva, ovplyvňuje kvalitu a dĺžku života a je hlavnou podmienkou prevencie a liečby najvýznamnejších ochorení. Preto sme si aj my chceli na našej škole pripomenúť tento významný deň. Naša akcia s názvom Deň zdravej výživy bola celoškolská, ba dokonca do nej boli zapojené aj dve externé školy: […]

žiadne komentáre