Obnovenie vyučovania


Vážení rodičia,

Oznamujeme rodičom detí Špeciálnej materskej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 02.11.2020. Deti môžu nastúpiť do Špeciálnej materskej školy po splnení podmienok a podpísaní aktuálne platného Vyhlásenia o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

Ďalej oznamujeme rodičom žiakov Špeciálnej základnej školy, že vyučovanie prezenčnou formou sa obnovuje dňa 03.11.2020 v prípravnom až štvrtom ročníku vo všetkých vzdelávacích variantoch. Žiaci môžu nastúpiť do Špeciálnej základnej školy po splnení podmienok a podpísaní aktuálne platného Vyhlásenia o bezinfekčnosti: https://www.minedu.sk/data/att/17778.pdf

 

Na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/18259:1-A1810, zo dňa 02.11.2020 s účinnosťou od 10. novembra 2020:

  • sa obnovuje prezenčná forma vyučovania na našej škole v piatom až desiatom ročníku Špeciálnej základnej školy vo všetkých vzdelávacích variantoch,
  • sa obnovuje poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti, ubytovanie a stravovanie v školskom internáte pre žiakov Špeciálnej základnej školy v piatom až desiatom ročníku,
  • ŽIACI PRAKTICKEJ ŠKOLY A ODBORNÉHO UČILIŠŤA POKRAČUJÚ V DIŠTANČNEJ FORME VZDELÁVANIA.