Otvorenie krúžkovej činnosti


Dňa  17.9.2018 sme otvorili krúžkovú činnosť  a to Diskotékou, na ktorej sa zúčastnili žiaci našej školy.  Na diskotéke prebiehali rôzne tanečno-pohybové hry a súťaže. Prišli  k nám aj  tanečnice z minuloročných krúžkov , ktoré nám predviedli svoje tanečné vystúpenia. Nechýbala aj výuka tanečných krokov, ktoré skúšali nielen žiaci, ale aj pani učiteľky. Všetkých na záver čakala sladká odmena.