Pamiatka zosnulým na ŠI


Dňa 3.11. 2016 sme so žiakmi ŠI venovali tichú spomienku zosnulým pri zapálenej sviečke na mestskom cintoríne.

Príprava detí na samotnú akciu spočívala v  rozhovoroch o význame sviatku Pamiatky zosnulých, vysvetlení významu spomienky na tých, ktorí už nie sú medzi nami a dôležitosti prejavenia úcty, ako aj v poučení o vhodnom správaní sa na pietnom mieste. Deti spoločne pripravili spomienkový venček a  lampášiky, ktoré sme položili ku krížu na Námestovskom cintoríne. Každé z detí venovalo tichú spomienku a spoločnú modlitbu zosnulým príbuzným.