Pietna spomienka na zosnulých


Pietna spomienka na zosnulých

V čase pred „dušičkovými“ sviatkami sme s deťmi vyrábali venčeky na hroby zosnulých z prírodných a odpadových materiálov. Deti sa snažili využiť vlastnú tvorivosť a zručnosť.

Dňa 6.11.2019 sme navštívili miestny cintorín s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých. Vlastnoručne vyrobenými vencami z prírodného materiálu sme ozdobili miesta ich posledného odpočinku. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu všetkým zosnulým.

Za dôstojné  a slušné správanie na pietnom mieste všetky zúčastnené deti dostali veľkú pochvalu.