Pietna spomienka za zosnulých


Pietna spomienka za zosnulých ŠI a ŠKD 

Dňa 5.11.2018 sme vyrábali vence z prírodného materiálu. Využívali sme svoju fantáziu a tvorivosť. Popri práci sme sa rozprávali o Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých. Následne sme počas vychádzky navštívili miestny cintorín  s cieľom uctiť si pamiatku zosnulých.

Vlastnoručne sme ozdobili miesta posledného odpočinku, najmä opustené hroby. Zapálením sviečok a modlitbou sme vzdali úctu všetkým zosnulým.

Za dôstojné  a slušné správanie na pietnom mieste všetky zúčastnené deti dostali veľkú pochvalu.