Poďakovanie


 

Dňa 23. 4. 2016 sme prijali pozvanie na módnu prehliadku s charitatívnym účelom s názvom Ferlito fashion show vo Vitanovej v hoteli Gobor. Výťažok z tejto akcie bol venovaný nášmu žiakovi Nikolasovi a taktiež našej škole.

Srdečne Vám všetkým ďakujeme.