Popoludnie s knihou


 

 

Dňa 9. marca 2016 sa uskutočnila internátna akcia s názvom Popoludnie s knihou v mestskej knižnici. Pani knihovníčka všetkých privítala a poskytla nám informácie o možnosti stať sa členom knižnice, vypožičiavaní si kníh a ich usporiadaní. Deti si knihy prezerali, čítali a odložili na pôvodné miesto. Mladšie deti zaujímali rozprávkové knihy a starší žiaci si so záujmom prezerali nielen knihy, ale aj časopisy. Na záver sa uskutočnila diskusia o prezretých aj prečítaných knihách.

Fotografie si môžete pozrieť v galérii.