Popoludnie s rozprávkou


Dňa 14.3. prebiehala akcia ŠKD a ŠI pod názvom Popoludnie s rozprávkou. Žiaci sa presunuli do prírodnej miestnosti, v ktorej akcia prebiehala. Deti mali možnosť zúčastniť sa dramatizácie rozprávky Koza rohatá a jež. Potom si mohli vyskúšať pozíciu ktorejkoľvek postavy z danej rozprávky počas opakovanej dramatizácie. Následne deti vypracovali „rozprávkové“ pracovné listy a popoludnie ukončili pri speve piesní, ktorý sprevádzala hra na gitare. Akcia sa deťom veľmi páčila a už teraz sa tešia na marec v ďalšom kalendárnom roku.