Pozvánka


Pozvánka

Spojená škola internátna v Námestove, zastúpená PhDr. Ľubicou Glombovou, Vás pozýva na slávnostné zahájenie nového školského roka 2018/2019, ktoré sa uskutoční dňa

03.09.2018 /pondelok/ o 09:15 hod.

v priestoroch Spojenej školy internátnej v Námestove /telocvičňa školy/.