Ranené vtáčatá


 

 

Žiaci našej školy sa s pani učiteľkami SJL usilovne pripravovali, aby reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy na oblastnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku.

Vyzbrojení naučenými textami a dobrou náladou išli ukázať Ružomberku a okoliu ich recitačné schopnosti. Ostatným súťažiacim a porote sa výkony našich žiakov páčili. Odmenili ich nielen potleskom. Domov sme sa vracali odmenení, s diplomami a vecnými cenami, veľmi šťastní z nášho úspechu.

Výsledky súťaže „Ranené vtáčatá“ Ružomberok

  1. miesto v recitácií prózy porota udelila Šimonovi Tarajovi z 3.A.
  2. miesto v recitácií prózy získal Marián Oselský z 3.A triedy a Anežka Blažeňáková z triedy B variantu Mútne.

V poézii boli úspešní dvaja žiaci: Radko Kosmeľ z 9.A triedy, získal 2. miesto a Eva Kutláková si z Ružomberka odniesla diplom za 3. miesto v recitácií poézie.

Žiaci Radko Kosmeľ a Šimon Taraj postúpili do krajského kola recitačnej súťaže s názvom „Gaňova Tarnava“, kde budú našu školu reprezentovať opäť v Ružomberku 12. 4. 2016.

Našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme a želáme im ešte veľa recitačných úspechov.