Ranené vtáčatá, Gaňova Tarnava 2019


Dňa 26.3.2019 sa päť žiakov našej školy zúčastnilo oblastnej súťaže v recitácii poézie a prózy v Ružomberku. Šimon Taraj, Rebecca Čerbáková, Dominika Tarkuličová, Natália Sekerášová a Daniela Kováčová sa snažili obstáť v silnej konkurencii svojich rovesníkov z oravských a liptovských špeciálnych škôl a divákom aj porote predviedli vydarené vystúpenie. Žiačka Dominika Tarkuličová z 9.A triedy bola úspešná v próze a získala 3. miesto. Diplom za 2. miesto v recitácii prózy a postup do krajského kola recitačnej súťaže Gaňova Tarnava získala Rebecca Čerbáková z 8.A triedy. Rebecca tak 17.4. opäť cestovala do Ružomberka na súťaž v recitácií poézie a prózy žiakov ŠZŠ a DDC z Oravy, Liptova a Kysúc. Krajské kolo súťaže nesie názov „Gaňova Tarnava“ a každoročne sa na súťaži stretávajú recitátori, ktorí sa v oblastných súťažiach umiestnili na 1. a 2. mieste. Rebecce sa vo veľmi silnej konkurencii 3. kategórie nepodarilo obhájiť svoje umiestnenie z predchádzajúceho roka, a tak získala len diplom za účasť. Cenu síce nezískala, ale motiváciu pracovať na sebe a o rok opäť zabojovať áno.