Ranené vtáčatá


Žiaci našej školy sa s pani učiteľkami SJL usilovne pripravovali, aby dňa 15. 3. 2017 reprezentovali našu školu v prednese poézie a prózy na oblastnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku . Stretli sa tam so svojimi rovesníkmi zo špeciálnych základných škôl a z DDC z Oravy a z Liptova.

Vyzbrojení naučenými textami a dobrou náladou išli ukázať Ružomberku a okoliu ich recitačné schopnosti. Ostatným súťažiacim a porote sa výkony našich žiakov páčili. Odmenili ich búrlivým potleskom. Domov sme sa vracali bohatší o nové skúsenosti, ešte viac motivovaní do budúcnosti, odmenení vecnými cenami a hrdí za udelené diplomy.

Našu školu reprezentovali:

V kategórii próza: Šimon Taraj zo 4.A triedy a Rebecca Čerbáková zo 6.A triedy.

V kategórií poézia: Kristína Detková z 5.A, Natália Sekerášová zo 7.A a Eva Kutláková z 9.A triedy.

 

Výsledky súťaže „Ranené vtáčatá“ Ružomberok

  1. miesto v recitácií poézie získali žiačky Eva Kutláková a Kristínka Detková.

Žiačka Rebecca Čerbáková získala cenu poroty za veľmi peknú interpretáciu prózy.

Našim úspešným recitátorom srdečne blahoželáme a želáme im ešte veľa recitačných úspechov.