Ranené vtáčatá


Dňa 21.3.2017 sa žiaci našej školy zúčastnili mimoškolskej súťaže v prednese poézie a prózy. Svoje recitačné schopnosti predviedli v regionálnej súťaži „Ranené vtáčatá“ v Ružomberku. Našu školu tu reprezentovalo päť žiakov. Traja žiaci súťažili v prednese poézie a dvaja žiaci v prednese prózy. V Ružomberku nás reprezentovali:

V kategórii próza: Šimon Taraj z 5.A triedy, Rebecca Čerbáková a Natália Sekerášová z 8.A.

V kategórií poézia: Karolína Dudíková a Tomáš Troják z 5.A triedy.

Svojim prednesom očarili divákov aj porotu a úspešne reprezentovali našu školu. Domov sa nevracali s prázdnymi rukami. Priniesli si diplomy a vecné ceny. Rebecca Čerbáková postúpila do krajského kola, ktoré sa bude konať v Ružomberku 18. 4. 2018.