„Rozsvieťme na modro“


Pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme sa aj Spojená škola internátna v Námestove pripojila k celosvetovej kampani „Rozsvieťme na modro“. Žiaci s pedagógmi sa obliekli do modrých tričiek a spoločne v sprievode navštevovali jednotlivé triedy, kde rozdávali  modré stužky a modré balóny. Prostriedkom upozorňovania na  problémy súvisiace s autizmom sa stala modrá farba, ktorá je považovaná za farbu komunikácie. Práve v oblasti komunikácie majú žiaci s poruchami autistického spektra výrazné znevýhodnenie. Takýmto spôsobom si aj naša škola pripomenula dňa 2. apríla Svetový deň povedomia o autizme.

Kolektív žiakov a pedagógov SŠI v Námestove.