Šarkaniáda v CVČ


Dňa 25.10.2017 Centrum voľného času  zorganizovalo akciu Šarkaniáda. Na akcii sa zúčastnili deti, ktoré mali chuť sa zabaviť, zalietať si spolu so šarkanmi.  Niekedy lietali šarkany, niekedy aj deti, ktoré sa dosýtosti vybláznili. Spoločne sme si túto akciu užili a tešíme sa na púšťanie šarkanov opäť o rok.