Skokandiáda


Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnila akcia venovaná športovým hrám a súťažiam na posilnenie koordinácie pohybov, rozvoj vytrvalosti a súťaživosti.

Po oboznámení sa s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri športových aktivitách sa deti z výchovných skupín ŠI a ŠKD vybrali na školské ihrisko, kde boli pre ne pripravené rôzne súťaže ako skákaná škôlka, skok do diaľky, skok vo vreci, skákanie na fit-lopte po určenej dráhe, skákanie cez gumu a švihadlo. Po každej súťažnej disciplíne boli deti obodované a získané body si sami zapísali do vytvorenej tabuľky. Po ukončení všetkých disciplín sme získané body spočítali a najlepším deťom  boli udelené diplomy za 1., 2. a 3. miesto.

Deťom sa športové aktivity veľmi páčili a aktívne a s radosťou sa do nich zapájali.