Škola na kolesách


 

Dňa 26.mája 2016 sa deti zo ŠKD a ŠI zúčastnili pohybovo-výchovnej akcie s názvom Škola na kolesách, ktorej hlavným cieľom bola podpora boja proti drogám a iným návykovým látkam za pomoci športových aktivít.

Počasie nám konečne prialo a tak si deti mohli užiť pohyb na zdravom vzduchu a zasúťažiť si pri rôznych športových disciplínach. Bola pre nich pripravená jazda na odrážadlách cez prekážky, beh s loptičkou na lyžici okolo kuželiek, hod loptičkou na cieľ a dopravenie lopty do cieľa .

Po absolvovaní športových disciplín sa deti rozdelili do dvoch družstiev a hľadali písmenká ukryté v areáli školy, z ktorých následne vytvorili ústredné heslo akcie : Neber drogy ! Radšej cvič! Škola na kolesách plynule prešla do ďalšej akcie – Maľovanie na chodník, kde bolo úlohou detí nakresliť, ako vnímajú svet bez užívania návykových látok.