Slávnostné zahájenie šk. roka 2019/2020


Pozvánka

Spojená škola internátna v Námestove,
zastúpená PhDr. Ľubicou Glombovou, Vás pozýva na slávnostné zahájenie nového školského roka 2019/2020, ktoré sa uskutoční dňa

02.09.2019 /pondelok/ o 09:15 hod.

v priestoroch Spojenej školy internátnej v Námestove /telocvičňa školy/.