Slnko v duši


 

 

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva zorganizoval 12. ročník výstavy prác žiakov špeciálnych škôl a zariadení Žilinského kraja pod názvom Slnko v duši, ktorá je nainštalovaná v priestoroch Krajskej knižnice v Žiline. Svoje práce na výstave prezentujú aj žiaci našej školy. Srdečne Vás na ňu pozývame.