Špeciálna základná škola


Biblia očami detí

Súťaž o naj Valentínske srdiečko

Lyžiarsky výcvik

Zimné účelové hry, didaktické hry na snehu

Stretnutie s lesníkom

20. ročník Vianočného futbalového turnaja

Dr. Klaun

Školské výlety 2018/2019

Slnko v duši

Deň detí 2019

Beseda o včelách

Husľový kľúčik

Deň rodiny a školy

Divadlo Clipperton

Ranené vtáčatá, Gaňova Tarnava 2019

Veľkonočné tradície

Hviezdoslavov Kubín

Divadlo Portál

Bublinkový karneval

Hry na snehu

Pyžamová párty

Dr.Klaun

Kinderland

Hry na snehu ŠMŠ, AUT

Slávik

Ľudské práva očami detí

Lyžiarsky výcvik

Vianočná besiedka

Vianočné tvorivé dielne AUT

Unifikovaný futbal krajín V4 Púchov

Mikuláš

Pozvánka na vianočné trhy

Cisárove nové šaty

Divadlo Clipperton

Deň výživy – tvorivé dielne C variant

Deň zdravej výživy

Dr. Klaun – Zlatovláska

Letné účelové hry a didaktické hry v prírode

Červené jabĺčko

Husľový kľúčik

Dr. Klaun

Gaňova Tarnava

Majstrovstva Slovenska špeciálnych olympiád vo FLORBALE v Modre

Z rozprávky do rozprávky

Ranené vtáčatá

Veľkonočné trhy

Doktor Klaun

Duchovná obnova

Hviezdoslavov Kubín

Školský vzdelávací program ŠZŠ

Lyžiarsky výcvikový kurz

Akcia zameraná na prevenciu

Karneval

Zimné účelové hry

Exkurzia v tlačiarni

Vianočná besiedka

Vianočný futbalový turnaj

Vianočný pozdrav

Vianočné trhy

Športový deň

Mikuláš

Beseda a poďakovanie dôchodcom

Florbalové aktivity s CZŠ

Bábkové divadlo

Pamiatka zosnulých

Šport nás spája

Školský výlet C variant – Oravská Polhora

Školský výlet do ZOO

Exkurzia vo firme HERN Námestovo

Canisterapia v C variante

Škola v prírode 2017

Atletické preteky

Deň detí 2017

Detské atletické hry spájajú školu a rodinu

Futbalový turnaj v Martine

Duchovná obnova

Veľkonočné trhy

Deň vody

Parkour

Ranené vtáčatá

Hviezdoslavov Kubín

Pozvánka na Deň otvorených dverí

Mini playback show

Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz

Karneval 2017

Deň zosnulých – akcia variantu B

Medzinárodný deň školských knižníc

Výlet loďou – C variant, autisti

Slnko v duši

Školský výlet B variantu a Praktickej školy

Srdce na dlani

Unifikovaný futbal

Červené jabĺčko

Futbalový turnaj Martin

Deň matiek v B variante

Deň matiek – C variant a žiaci s autizmom

Deň Zeme

Rozprávkovo v C variante

Gaňova Tarnava

Veľkonočné tradície

Hviezdoslavov Kubín B, C variant, Praktická škola

Hviezdoslavov Kubín

Karneval

Futbalový turnaj 2015

Pečieme medovníčky v C variante

Mikuláš v našej škole

Záložka do knihy spája školy