Športový deň


Dňa 8.12. 2017 sa uskutočnil v našej škole „Športový deň“. Žiaci špeciálnej základnej školy, praktickej školy a odborného učilišťa sa pozdravili ráno o 8:30hod v telocvični hlasným „športu zdar“. Po slávnostnom nástupe sme sa rozdelili do troch družstiev.

Prvé družstvo tvorili žiaci I. Stupňa A-variantu, žiaci B-variantu a autisti, ktorí sa hneď ráno presunuli na ihrisko za školou, kde sa konali hry na snehu. Medzi hry uskutočnené von boli zaradené: stopy v snehu, prenášanie snehu, hľadanie drobností v snehu, hokejové zručností a v neposlednom rade „Sánkovačka“.

Druhé družstvo tvorili žiaci II. Stupňa A-variantu a praktická škola, ktorí absolvovali 6 stanovísk v telocvični. Aktivity odštartovali hromadným tancom na známu modernú skladbu, ktorú si žiaci s radosťou užili. Pokračovali  súťažami v sklápačkách za 1 minútu, florbalový slalom, hod na medvediu hlavu, preťahovanie lanom, skok cez švihadlo a iné, ktoré žiaci absolvovali spolu zo svojimi učiteľmi.

Tretie družstvo tvorili žiaci z odborného učilišťa, ktorí sa odobrali do CVČ a zmerali si sily vo vzdušnom hokeji, kalčete a stolnom tenise. Odborné učilište sa zabavili aj pri hrách na snehu v hokeji a ukončili „Športový deň“ priateľským futbalovým turnajom v telocvični.

Žiaci sa vzájomne vymieňali v stanovených časových intervaloch. Spoločne sme si deň plný aktivít užili spolu zo žiakmi a považujeme tento deň za vydarenú akciu Spojenej školy internátnej.