Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR


Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: IV.kv.2013
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. Hodnota zákazky v EUR (s DPH) Predmet zákazky Identifikácia dodávateľa
1. 1447,- revízie plynových a tlakových zariadení Tomáš Balcerčík, IČO: 40746984
2. 2 399,- nákup podlahových vysávačov U-MAX, IČO: 36432849
3. 1128,- nákup UP – stav.lešenie STAVEB-TECH, IČO: 46626794
6. 3 341,98 nákup učebných pomôcok Michal Belvončík – REMAB, IČO: 33788880
8. 1 668,00 nákup malotraktora Ing. Anton Florek – Predos, IČO: 14169622
9. 4 187,45 odstránenie havarijného stavu ZTI Ing. Tibor Latko- LAROKS, IČO: 10982868
10. 27 997,74 oprava sociál.zariad., šatní a skladov Ing. Tibor Latko- LAROKS, IČO: 10982868

V Námestove, dňa : 13.01.2014
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: III.kv.2013
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 1 239,10 nákup školských stoličiek a stolov K-Ten, Turzovka
2. 1 058,40 montáž pákových mechanizmov Herplast, Or. Polhora
3. 3 428,29 oprava el. rozvodov Peter Kutlák, Námestovo
4. 1 872,76 mal.a natier.práce šk.kuchyne a jej častí Milan Dilong, Trstená

V Námestove, dňa : 10.10.2013
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: II.kv.2013
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 1 180,- supervízie – ESF Viva poradenstvo, Nižná
2. 1 460,- supervízie – ESF Viva poradenstvo, Nižná

V Námestove, dňa : 10.07.2013
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: I.kv.2013
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 1 460,- supervízie – ESF Viva poradenstvo, Nižná
2. 2 604,- poplatok za kurz ESF ABC, Lipt. Mikuláš

V Námestove, dňa : 10.04.2013
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: IV.kv.2012
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

 

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 8 820,00 vyregulovanie systému K1 a K2 MONSTAP ST, Žilina
2. 6 319,44 rozkop.práce prípojky plynu MONSTAP ST, Žilina
3. 7 860,00 oprav vnútorných priestorov K1 a K2 MONSTAP ST, Žilina
4. 1 860,00 supervízie – ESF Viva poradenstvo, Nižná
5. 8 740,00 stavebný dozor a odbor.poradenstvo IVOMOS, Žilina
6. 1 969,00 oprava dlažby garáže a maľ. Keramag, Spišská Nová Ves
7. 1 446,47 oprava rozvodov UK MONSTAP ST, Žilina
8. 2 305,99 nákup šk. stoličiek a stolov K-Ten, Turzovka
9. 1 588,50 nákup DVR a oprava kam.sys. TS Security
10. 1 908,00 výplne vnút. otvorov – okien Panorama Slovakia, Lučenec
11. 4 560,00 dodávka a montáž plat. okien schod. Panorama Slovakia, Lučenec
12. 1 200,00 supervízie – ESF Viva poradenstvo, Nižná
13. 1 941,86 výplne vnút. otvorov – okien Panorama Slovakia, Lučenec
14. 5 413,92 dodávka a montáž plat. okien schod.2 Panorama Slovakia, Lučenec

V Námestove, dňa : 18.01.2013
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: III.kv.2012
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 3 310,- zhotovenie kuchynského nábytku Miroslav Turčák, Podbiel
2. 3 999,60 oprava zvislého odvetrávania TEMPRO, Čadca
3. 2 900,- oprava chodníka Keramag, Spišská Nová Ves
4. 1 692,48 ochranné pracovné pomôcky ESF Ing.Petriska,Bortex, Bobrov
5. 3 000,- oprava garáže Keramag, Spišská Nová Ves
6. 2 446,42 oprava maľovky a náterov soklov po výmene okien Milan Dilong, Trstená

V Námestove, dňa : 10.10.2012
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: II.kv.2012
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 1 907,- zhotovenie zostavy nábytku Miroslav Turčák, Podbiel
2. 9 999,54 výmena streš.zvodov a vonkajš.parap. TEMPRO, Čadca
3. 5 000,- školský poznávací zájazd ESF Ing. E. Dunčič, Námestovo
4. 1 495,- školský poznávací zájazd ESF Ing. E. Dunčič, Námestovo
5. 3 370,- školský poznávací zájazd ESF Ing. E. Dunčič, Námestovo

V Námestove, dňa : 04.07.2012
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: I.kv.2012
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 7 960,- oprava podláh chodby Mikomix, s.r.o., Rosina
2. 2 084,- zhotovenie dvojdverových skriní Miroslav Turčák, Podbiel
3. 2 000,- montáž skleníka ESF Kerzam, Budmerice
4. 2 628,- nákup špec. softvéru a prac. zar. ESF MGROUP, Senohrad
5. 2 604,- poplatok za kurz ESF ABC, Lipt. Mikuláš
6. 1 000,- poplatok za kurz ESF Pohybové štúdio, Oldřichov

 

V Námestove, dňa : 10.4.2012
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: IV.kv.2011
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 1 031,95 murárske práce, sadrokartón, stierka Stolárik R., Oravská Jasenica
2. 23 988,96 výmena podlahovej krytiny Parket- GAMAKU, Brestovany
3. 16 650,92 výmena radiátorov UK Monstap, Žilina
4. 3 801,69 nákup katedier a stoličiek K-Ten, Vysoká nad Kys.
5. 4 826,88 nákup.šk.stolov a šk. stoličiek K-Ten, Vysoká nad Kys.
6. 3 286,- nákup šk. nábytku Turčák M., Podbiel
7. 23 979,96 výmena rozvodov UK Komax, Višňové
8. 11 980,- vyprac. projektovej dokumentácie Ing. Anton Zvarík – PLYN AZ-PI

 

V Námestove, dňa : 10.1.2012
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: III.kv.2011
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 1 180,- nákup antik. hrncov Gastro, Vrábeľ, Dolný Kubín
2. 1 054,63 murárske práce, sadrokartón, stierka Stolárik R., Oravská Jasenica
3. 11 210,40 nákup radiátorov pre UK Monstap, Žilina

 

V Námestove, dňa : 10.10.2011
Vypracoval : Margaréta Koptová

 

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1000,- EUR

Obdobie: II.kv.2011
Organizácia : Spojená škola internátna, Mila Urbana 160/45, Námestovo

p.č. suma v EUR popis dodávateľ
1. 4 800,- poplatok za kurz /ESF/ ABS LiptovskýMikuláš
2. 2 000,- polatok za kurz ESF SOŠ, Piešťany
3. 3 174,- nákup učeb.pomôcok /ESF/ SP, s.r.o., Námestovo

 

V Námestove, dňa : 10.7.2011
Vypracoval : Margaréta Koptová