Súťaž o naj Valentínske srdiečko


Súťaž o Naj…Valentínske srdiečko

V mesiaci február Centrum voľného času vyhlásilo súťaž o Najkrajšie valentínske srdiečko . Do súťaže sa zapojili materská škola, základná škola, odborné učilište, deti navštevujúce centrum voľného času, školský klub, školský internát, praktická škola, služby a domáce práce. Deti vyrábali srdiečka rôznymi technikami . Vyhodnotenie súťaže bolo presne na Valentína 14.2.2019. Porotu tvorili pani Mgr. Tatiana Slivková zo základnej umeleckej školy, Miroslava Pjentková a pani zástupkyňa Mgr. Jana Jurkuláková. Rozhodovanie bolo náročné, pretože srdiečok bolo veľa. Nakoniec sa zhodli a na tomto poradí:

Kategória 1.:  Skupinová práca

  1. miesto   Stupeň ŠZŠ
  2. miesto                       P
  3. miesto   CVČ – krúžok

Kategória2.:  Práca jednotlivcov

  1. miesto Reguly Dávid
  2. miesto Feranec Sebastián

Kovalíčková Erika

  1. miesto Shenk Filip

Kuboš Erik

Števlík Andrej

 

Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa zapojili do súťaže.  Všetci , ktorí sa do súťaže zapojili získali sladkú odmenu.