Učebný odbor – Obchodná prevádzka, práca pri príprave jedál