Učitelia – kontakt


Riaditeľka školy PhDr. Ľubica Glombová glombova(zavinac)csppno.sk                       0911676016
Zástupca riad. školy pre ŠZŠ, ŠMŠ PaedDr. Vladimír Viluda vladimir.viluda(zavinac)ssino.sk 0918878205
Zástupkyňa riad.školy pre OU, PrŠ Mgr. Jana Jurkuláková jana.jurkulakova(zavinac)ssino.sk 0902077158
Zástupkyňa riad.školy pre MŠ s ZŠ pri ZZ Mgr. Adriana Ferenčíková adriana.ferancikova(zavinac)ssino.sk
ŠZŠ
PrAU1 Mgr. Alžbeta Graňáková alzbeta.granakova(zavinac)ssino.sk
PrAU2 Mgr. Lucia Brandysová lucia.brandysova(zavinac)ssino.sk
I.A Mgr. Zuzana Stopjaková zuzana.stopjakova(zavinac)ssino.sk
III.A Mgr. Oľga Betuštiaková olga.betustiakova(zavinac)ssino.sk
IV.A Mgr. Veronika Polhorská veronika.polhorska(zavinac)ssino.sk
V.A Mgr. Milada Havlíčková milada.havlickova(zavinac)ssino.sk
VI.A Mgr. Anna Sumegová anna.sumegova(zavinac)ssino.sk
VII.A Mgr. Margita Iskierková margita.iskierkova(zavinac)ssino.sk
VIII.A PhDr. PaedDr. Zdenka Zátopková zdenka.zatopkova(zavinac)ssino.sk
IX.A Ing. Marián Glonek marian.glonek(zavinac)ssino.sk
I.BV Mgr. Eva Kurtulíková eva.kurtulikova(zavinac)ssino.sk
II.BV Mgr. Mária Podstavková maria.podstavkova(zavinac)ssino.sk
III.BV Mgr. Zuzana Kapičáková zuzana.kapicakova(zavinac)ssino.sk
I.CV Mgr. Eva Adamčíková eva.adamcikova(zavinac)ssino.sk
II.CV Mgr. Zdenka Opálková zdenka.opalkova(zavinac)ssino.sk
III.CV Mgr. Ema Balcerčíková ema.balcercikova(zavinac)ssino.sk
IV.CV Mgr. Daniela Kojdová daniela.kojdova(zavinac)ssino.sk
V.CV Mgr. Lenka Chudjaková lenka.chudjakova(zavinac)ssino.sk
VI.CV Mgr. Gabriela Holubjáková gabriela.holubjakova(zavinac)ssino.sk
I.AU Mgr. Denisa Čajková denisa.cajkova(zavinac)ssino.sk
II.AU Mgr. Gabriela Ondrašáková gabriela.ondrasakova(zavinac)ssino.sk
III.AU Mgr. Marta Sirotiarová marta.sirotiarova(zavinac)ssino.sk
IV.AU Mge. Mária Gočalová maria.gocalova(zavinac)ssino.sk
Praktická škola
I.P Mgr. Iveta Sucháňová iveta.suchanova(zavinac)ssino.sk
II.P Mgr. Mária Hriňová maria.hrinova(zavinac)ssino.sk
III.P Mgr. Katarína Bombeková katarina.bombekova(zavinac)ssino.sk
IV.P Mgr. Beáta Astrabová beata.astrabova(zavinac)ssino.sk
V.P Mgr. Ľudovít Briš ludovit.bris(zavinac)ssino.sk
OU
I.SD Mgr. Veronika Kordiaková veronika.kordiakova(zavinac)ssino.sk
II.SD Mgr. Marián Diko marian.diko(zavinac)ssino.sk
I.MU Martin Graňák martin.granak(zavinac)ssino.sk
I.ST Mgr. František Janolek frantisek.janolek(zavinac)ssino.sk
I.KU Mgr. Katarína Kubinová katarina.kubinova(zavinac)ssino.sk
II.KU Bc. Mária Babinská maria.babinska(zavinac)ssino.sk
III.KU Mgr. Elena Lazovská elena.lazovska(zavinac)ssino.sk
ŠMŠ
Včielky Mgr. Petra Parižová petra.parizova(zavinac)ssino.sk
Lienky Monika Beňušová monika.benusova(zavinac)ssino.sk
Sovičky Marianna Žitňáková marianna.zitnakova(zavinac)ssino.sk
Bez triednictva
Mgr. Eva Kolčáková eva.kolcakova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Mária Knapíková maria.knapikova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Maroš Fenik maros.fenik(zavinac)ssino.sk
Mgr. Miroslava Kvaková miroslava.kvakova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Peter Kasan peter.kasan(zavinac)ssino.sk
Mgr. Tatiana Bakalová tatiana.bakalova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Zuzana Boleková Kompanová zuzana.bolekova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Zuzana Krivačková zuzana.krivackova(zavinac)ssino.sk
Bc. Marta Florková marta.florkova(zavinac)ssino.sk
Ján Mikunda jan.mikunda(zavinac)ssino.sk
Martin Hvolka martin.hvolka(zavinac)ssino.sk
Mgr. Alena Fukasová alena.fukasova(zavinac)ssino.sk
Asistenti
Lucia Janotíková zdravotnícky asistent lucia.janotikova(zavinac)ssino.sk
Agnesa Vrábľová asistent učiteľa agnesa.vrablova(zavinac)ssino.sk
Anna Soľavová asistent učiteľa anna.solavova(zavinac)ssino.sk
Bc. Eva Kůsová asistent učiteľa eva.kusova(zavinac)ssino.sk
Bc. Helena Adamčíková asistent učiteľa helena.adamcikova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Erika Medvecká asistent učiteľa erika.medvecka(zavinac)ssino.sk
Mgr. Iveta Ulrichová asistent učiteľa iveta.ulrichova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Júlia Habovštiaková, PhD. asistent učiteľa julia.habovstiakova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Katarína Floriančičová asistent učiteľa katarina.floriancicova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Margita Bugajová asistent učiteľa margita.bugajova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Renáta Tarčáková asistent učiteľa renata.tarcakova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Veronika Záhumenská asistent učiteľa veronika.zahumenska(zavinac)ssino.sk
Zuzana Špigurová asistent učiteľa zuzana.spigurova(zavinac)ssino.sk
CVČ
Bc. Alica Čajková vychovávateľ alica.cajkova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Ľudmila Laštíková vychovávateľ ludmila.lastikova(zavinac)ssino.sk
ŠI
Bc. Mária Vrábľová vychovávateľ maria.vrablova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Viera Adamusová vychovávateľ viera.adamusova(zavinac)ssino.sk
ŠKD
Mgr. Erika Medvecká vychovávateľ erika.medvecka(zavinac)ssino.sk
Mgr. Terézia Heretíková vychovávateľ terezia.heretikova(zavinac)ssino.sk
PaedDr. Katarína Svinčáková vychovávateľ katarina.svincakova(zavinac)ssino.sk
Bc. Helena Adamčíková vychovávateľ helena.adamcikova(zavinac)ssino.sk