Učitelia – kontakt


VEDENIE ŠKOLY
Riaditeľka školy PhDr. Ľubica Glombová glombova(zavinac)csppno.sk  0911676016
ZRŠ pre ŠZŠ, ŠMŠ PaedDr. Vladimír Viluda vladimir.viluda(zavinac)ssino.sk 0918878205
ZRŠ pre OU, PrŠ Mgr. Jana Jurkuľáková jana.jurkulakova(zavinac)ssino.sk 0902077158
ZRŠ pre MŠ s ZŠ pri ZZ Mgr. Adriana Ferenčíková adriana.ferencikova(zavinac)ssino.sk
ZRŠ pre poradňu Mgr. Michal Gabarík michal.gabarik(zavinac)ssino.sk
Špeciálna materská škola
I.ŠMŠ
tr.uč. Bc. Monika Beňušová monika.benusova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Tatiana Bakalová tatiana.bakalova(zavinac)ssino.sk
II.ŠMŠ
tr.uč. Mgr. Mária Gočalová maria.gocalova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Michaela Kršáková michaela.krsakova(zavinac)ssino.sk
III.ŠMŠ
tr.uč. Marianna Žitňáková marianna.zitnakova(zavinac)ssino.sk
Mgr. Maroš Fenik maros.fenik(zavinac)ssino.sk
IV.ŠMŠ
tr.uč. Mgr. Petra Zvonárová petra.zvonarova(zavinac)ssino.sk
Bc. Andrea Dendisová andrea.dendisova(zavinac)ssino.sk
ŠMŠ pri ZZ Trstená Mgr. Alena Fukasová alena.fukasova(zavinac)ssino.sk
Špeciálna základná škola
PrA AU Mgr. Zuzana Boleková Kompanová zuzana.bolekova(zavinac)ssino.sk
PrB AU Mgr. Eva Adamčíková eva.adamcikova(zavinac)ssino.sk
I.AU Mgr. Alžbeta Graňáková alzbeta.granakova(zavinac)ssino.sk
II.AU Mgr. Denisa Čajková denisa.cajkova(zavinac)ssino.sk
III.AU Mgr. Gabriela Ondrašáková gabriela.ondrasakova(zavinac)ssino.sk
IV.AU Mgr.Daniela Kojdová daniela.kojdova(zavinac)ssino.sk
V.AU Mgr. Mária Hriňová maria.hrinova(zavinac)ssino.sk
III.A Mgr. Veronika Polhorská veronika.polhorska(zavinac)ssino.sk
V.A Mgr. Oľga Betuštiaková olga.betustiakova(zavinac)ssino.sk
VI.A Mgr. Milada Havlíčková milada.havlickova(zavinac)ssino.sk
VII.A Mgr. Anna Sumegová anna.sumegova(zavinac)ssino.sk
VIII.A Mgr. Margita Iskierková margita.iskierkova(zavinac)ssino.sk
IX.A Ing. Marián Glonek marian.glonek(zavinac)ssino.sk
I.BV Mgr. Eva Kurtulíková eva.kurtulikova(zavinac)ssino.sk
II.BV Mgr. Mária Pitáková maria.pitakova(zavinac)ssino.sk
III.BV Mgr. Zuzana Kapičáková zuzana.kapicakova(zavinac)ssino.sk
I.CV PhDr. PaedDr. Zdenka Zátopková zdenka.zatopkova(zavinac)ssino.sk
II.CV Mgr. Zdenka Opálková zdenka.opalkova(zavinac)ssino.sk
III.CV Mgr. Lenka Chudjaková lenka.chudjakova(zavinac)ssino.sk
IV.CV Mgr. Marta Sirotiarová marta.sirotiarova(zavinac)ssino.sk
V.CV Mgr. Zuizana Stopjaková zuzana.stopjakova(zavinac)ssino.sk
VI.CV Mgr. Gabriela Holubjáková gabriela.holubjakova(zavinac)ssino.sk
učiteľ Mgr. Miroslava Kvaková miroslava.kvakova(zavinac)ssino.sk
učiteľ Mgr. Peter Kasan peter.kasan(zavinac)ssino.sk
učiteľ Mgr. Zuzana Krivačková zuzana.krivackova(zavinac)ssino.sk
zdravotnícky asistent Bc. Michaela Košútová michaela.kosutova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Agnesa Vrábľová agnesa.vrablova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Anna Soľavová anna.solavova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Bc. Eva Kůsová eva.kusova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Erika Ferancová erika.ferancova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Bc. Marta Florková marta.florkova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Romana Gerekova romana.gerekova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Mgr. Júlia Habovštiaková, PhD. julia.habovstiakova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Mgr. Katarína Floriančičová katarina.floriancicova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Mgr. Margita Bugajová margita.bugajova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Mgr. Renáta Tarčáková renata.tarcakova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Bc. Mária Gombalová maria.gombalova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Mgr. Erika Vojteková erika.vojtekova(zavinac)ssino.sk
asistent učiteľa Alena Sučáková alena.sucakova(zavinac)ssino.sk
pomocný asistent Daniela Katráková daniela.katrakova(zavinac)ssino.sk
pomocný asistent Anna Turacová anna.turacova(zavinac)ssino.sk
pomocný asistent Marta Čajková marta.cajkova(zavinac)ssino.sk
pomocný asistent Mária Gužiňáková maria.guzinakova(zavinac)ssino.sk
pomocný asistent Mária Kurtulíková maria.kurtulikova(zavinac)ssino.sk
Praktická škola
I.P Mgr. Beáta Astrabová beata.astrabova(zavinac)ssino.sk
II.P Mgr. Ľudovít Briš ludovit.bris(zavinac)ssino.sk
III.P PaedDr. Katarína Svinčáková katarina.svincakova(zavinac)ssino.sk
IV.P PaedDr. Anna Červenková anna.cervenkova(zavinac)ssino.sk
Odborné učilište
Prípravný ročník Mgr. Veronika Kordiaková veronika.kordiakova(zavinac)ssino.sk
I.SD Mgr. Marián Diko marian.diko(zavinac)ssino.sk
I.MU Martin Graňák martin.granak(zavinac)ssino.sk
I.ST Mgr. František Janolek frantisek.janolek(zavinac)ssino.sk
I.KU Mgr. Elena Lazovská elena.lazovska(zavinac)ssino.sk
II.KU Mgr. Katarína Kubinová katarina.kubinova(zavinac)ssino.sk
III.KU Bc. Mária Babinská maria.babinska(zavinac)ssino.sk
učiteľ Mgr. Eva Kolčáková eva.kolcakova(zavinac)ssino.sk
majster OV Martin Hvolka martin.hvolka(zavinac)ssino.sk
Centrum voľného času
vychovávateľ Bc. Alica Čajková alica.cajkova(zavinac)ssino.sk
vychovávateľ Mgr. Ľudmila Laštíková ludmila.lastikova(zavinac)ssino.sk
pomocný vychovávateľ Peter Kristofčák peter.kristofcak(zavinac)ssino.sk
pomocný vychovávateľ Katarína Fileková katarina.filekova(zavinac)ssino.sk
Školský internát
I.skupina Bc. Mária Vrábľová maria.vrablova(zavinac)ssino.sk
II.skupina Mgr. Viera Adamusová viera.adamusova(zavinac)ssino.sk
Školský klub detí
I.ŠKD Mgr. Iveta Ulrichová iveta.ulrichova(zavinac)ssino.sk
II.ŠKD Bc. Helena Adamčíková helena.adamcikova(zavinac)ssino.sk
III.ŠKD PhDr. PaedDr. Zdenka Zátopková zdenka.zatopkova(zavinac)ssino.sk
IV.ŠKD Mgr. Alžbeta Graňáková alzbeta.granakova(zavinac)ssino.sk
ŠKD pri ZZ Trstená Mgr. Adriana Ferenčíková adriana.ferencikova(zavinac)ssino.sk