Unifikovaný florbal


Dňa  27.10.2017 sa v SŠI M. Urbana  uskutočnil 0.ročník unifikovaného florbalu. Tohto turnaja sa okrem nášho florbalového  družstva zúčastnili aj žiaci zo ZŠ Komenského a ZŠ Slnečnej z Námestova. Zápasy sa niesli v športovej družnej atmosfére. Vytvorili sa zmiešané unifikované družstvá a to družstvo „Brejkerov“, „ Zelenáčov“, „ Los Angeles“ a „ Picburgu“. Navzájom odohrali šesť zápasov.  Na treťom mieste skončili dve družstvá a to Picburg a Zelenáči, na druhom Brejkeri a na víťaznom prvom mieste Los Angeles. Ďakujeme všetkým zúčastneným družstvám za výbornú športovú atmosféru ako aj rozhodcom, ktorí tieto zápasy pískali. Táto aktivita sa uskutočnila vďaka podpore z Nadácie EPH.