Veľkonočné tradície


 

Dňa 22. 2.2016 prebiehali v jedálni našej školy Veľkonočné trhy. Na nich mohli naši žiaci predávať vlastnoručne vyrobené výrobky.

O deviatej hodine pani riaditeľka slávnostne otvorila akciu. V jej úvode vystúpili niektorí žiaci s krátkym programom. Po ňom sa spustila „nákupná horúčka“, ktorá trvala do jedenástej hodiny. Prišli si k nám nakúpiť žiaci z iných základných škôl v našom meste, rodičia, starí rodičia i niekoľkí obyvatelia Námestova.

23.2.2016   prebiehala v jedálni školy akcia Veľkonočné tradície. Celý deň sa niesol v duchu veľkonočných sviatkov. Žiaci, rodičia aj zamestnanci školy mohli pristúpiť k sviatosti zmierenia, spolu prežiť Krízovú cestu a následne Svätú omšu.