Veľkonočné trhy


Dňa 10.4. 2017 žiaci našej školy usilovne pracovali, tvorili a zdobili, aby sa svojou šikovnosťou mohli pochváliť na tradičnej akcii našej školy – Veľkonočných trhoch.

Tie otvorili svojim vystúpením žiaci A variantu, v ktorom predstavili ľudové zvyky a tradície veľkonočného obdobia. O dobrú náladu sa postarali aj žiaci z tanečného a speváckeho krúžku.

Jedáleň školy sa na jedno doobedie premenila na trhovisko, vítala hostí, ktorým žiaci ponúkali svoje výrobky. Tie vyrábali na hodinách VYV, PNV, v rámci praktického vyučovania a v tvorivých dielňach. Žiaci OU sa postarali o občerstvenie, ponúkané lahôdky mali úspech a veľmi všetkým chutili.

Veľkonočné trhy boli zavŕšením niekoľko dňových príprav a miestom prezentácie usilovnosti, tvorivosti a zručnosti našich žiakov.