Veľkonočné trhy


Vítanie jarného obdobia sa v našej škole už tradične spája s celoškolskou akciou Veľkonočné tradície. V rámci hodín praktického vyučovania na OU, hodín PNV a VYV žiaci zhotovovali výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, ktoré niesli jednu tému – Jar a tradície Veľkej noci.

Dňa 23.3.2018 celé naše snaženie vyvrcholilo na veľkonočných trhoch, ktoré po príhovore pani riaditeľky otvorili mažoretky z CVČ, veselé divadielko „Ako išlo vajce na vandrovku“ predviedli mladší žiaci A variantu a starší žiaci si pripravili tanečné vystúpenie, ktorým dostali do veselej nálady všetkých predávajúcich aj kupujúcich. Prezentácia tvorivosti, zručnosti a šikovnosti našich žiakov sa mohla začať. Žiaci ponúkali veľkonočné ozdoby, vlastnoručne zhotovené dekorácie, výrobky z dreva, ale aj rôzne dobroty od našich budúcich kuchárov.