Veľkonočné tradície


Veľkonočné tradície

Vítanie jarného obdobia sa v našej škole už tradične spája s celoškolskou akciou Veľkonočné tradície. V rámci hodín PNV, VYV a Odborného výcviku a krúžkov podporenývch z Nadácie Volkswagen Slovakia “Mladí majstri” žiaci zhotovovali výrobky s jarnou tematikou, zdobili priestory školy jarnými motívmi, venovali sa aktivitám, ktoré niesli jednu tému – Jar a tradície Veľkej noci, zároveň prebiehali tvorivé dielne, počas tohto dňa žiaci tvorili, či dokončievali svoje výrobky, pripravovali program na otvorenie veľkonočných trhov.

Na Veľkonočných trhoch žiaci prezentovali svoju prípravu na túto akciu. Niektorí žiaci pomohli pri otvorení dňa svojim tanečným vystúpením, iní predávali zhotovené výrobky. Prostredníctvom predajnej akcie rozvíjali svoje finančné zručnosti, sociálne a komunikačné zručnosti.