Vianočná besiedka ŠI


Na školskom internáte sa 19.12.2019 uskutočnila vianočná besiedka. Príprava na posedenie pri stromčeku prebiehala počas predvianočného obdobia nácvikom krátkeho programu a zhotovovaním darčekov pre pozvaných hostí. Na posedenie prijali pozvanie p. riaditeľka, p. zástupkyňa a boli pozvané aj členky hnutia Modlitby matiek, s ktorými sme vytvorili  modlitbové spoločenstvo. Pred večerou všetci  pozvaní dostali na čelo medom znak kríža, aby boli po celý nastávajúci rok dobrí a milí. Navzájom sme si popriali  pokojné prežitie vianočných sviatkov. Po  slávnostnej večeri sme si spríjemnili chvíle spevom a počúvaním vianočných piesní a rozdávaním darčekov. Vianočné besiedka prebehla v príjemnej atmosfére a všetci sme sa tešili z vianočnej atmosféry, ktorú sme spolu vytvorili.