Vianočné tradície a trhy


Vianočné tradície a trhy

V dňoch 10.12.2019 – 11.12.2019 sa uskutočnila celoškolská akcia Vianočné tradície, ktorá bola zameraná na rozvíjanie tvorivosti žiakov, prezentáciu a predaj vytvorených výrobkov s vianočnou tematikou.

Prvý deň 10.12.2019 boli tvorivé dielne, na ktorých žiaci pod vedením triednych učiteľov rozvíjali svoju tvorivosť a vytvárali vianočné dekorácie a rôzne darčekové predmety.

Druhý deň 11.12.2019 sa konali Vianočné trhy, kde žiaci prezentovali a predávali svoje výrobky. Úvodný program na túto príležitosť si pripravili deti zo ŠMŠ a žiaci v rámci záujmových útvarov pod vedením pedagógov.

Celá akcia prebiehala v príjemnej a pokojnej vianočnej atmosfére doplnená vianočnými piesňami a výborným občerstvením, o ktoré sa postarali žiaci OU, ktorí pracovali pod vedením majstrov odborného výcviku.

Tejto akcie sa zúčastnili aj pozvaní hostia, rodičia a žiaci z pozvaných škôl.