Vrátenie preplatku za stravu


Vážení rodičia, v prílohe sa nachádza tlačivo (žiadosť), ktoré slúži na vrátenie preplatku stravy vašich detí. Tlačivo si stiahnite, vypíšte a pošlite na adresu školy.

V prípade, že písomne nepožiadate o vrátenie preplatku za stravu, ten vám  bude prevedený do nasledujúceho školského roku.

V prípade otázok kontaktujte vedúcu šk. jedálne p. Polákovú na t.č. 0915 831 495

Tlačivo preplatok