Výsledky prijímacích pohovorov do OU


Výsledky prijímacích skúšok v Odbornom učilišti Námestovo

termín konania skúšok : 14.05.2018 – I.kolo

17.05.2018 – II.kolo

Kód žiaka Body -SJ Body – MAT Body-pr.časť Body spolu Prijatý – P

Neprijatý – N

Max.20/min.10 Max.20/min.10 Max.40/min.20 Max.80/min.40
01 19 19 34 72 P
02 11 15,75 30 56,75 P
03 13 19 40 72 P
04 15 18 38 71 P
05 15 18 37 70 P
06 15 16 40 71 P
07 10 18,5 32 60,5 P
08 19 17 38 74 P
09 16 17,75 38 71,75 P
10 16 15,25 40 71,25 P
11 10 18,5 38 66,5 P
12 17 18,5 38 73,5 P
13 17 17,75 38 72,75 P
14 15 19,25 39 73,25 P